دانلود جزوات استخدامی مبانی کامپیوتر (مهارت های هفتگانه کامپیوتر - ICDL)

 
1396/04/3

دانلود جزوات عمومی استخدامی، زبان انگلیسی

 
1396/04/2

نحوه دسترسی به مطالب وبسایت دانلود تست

 
1396/02/15

صفحه دانلود تست در لینکدین راه اندازی شد

 
1396/02/9

درگیری بیشتر ذهن برای یادگیری بهتر - دانلود تست

 
1395/11/8

مطالعه رایگان سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه استخدامی با پاسخ

 
1395/11/7

سوالات آزمون های استخدامی با پاسخ به صورت آنلاین - رایگان

 
1395/11/7

دانلود جزوات عمومی استخدامی، قانون اساسی

 
1395/08/13

دانلود جزوات عمومی استخدامی، زبان فارسی

 
1396/03/16

دانلود جزوه نکات برجسته ای که باید در مصاحبه های استخدامی رعایت کرد

 
1395/03/28

دانلود جزوه مصاحبه استخدامی، رفتار حرفه ای در مصاحبه های استخدامی

 
1395/03/28

كمك‌های اولیه، اساسنامه‌ی جمعیت، تاریخچه‌ی صلیب سرخ و هلال احمر، دانلود وِیژه استخدام هلال احمر

 
1395/03/6

دانلود جزوه هوش و استعداد تحصیلی برای آمادگی آزمون های استخدامی

 
1396/04/6

دانلود جزوات عمومی استخدامی، ریاضی عمومی

 
1396/04/3

دانلود جزوه و تست هوش هیجانی، ارتباطات سازمانی و ارتباطات انسانی

 
1394/07/25

       صفحات بعدی ( 1) 2)