loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش,سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش,سوالات استخدامی اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش,

آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای مشاغل دبیری و هنراموزی در مرداد 1402 برگزار گردید، سوالات درس اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش به صورت رایگان در ادامه آمده است.

جهت دانلود دفترچه کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به همراه پاسخنامه و و سایر دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود بسته کامل سوالات و کتاب های استخدامی آموزش و پرورش

سوالات درس اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش

101- مطابق با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش استقرار نظام ارزشیابی عمومی تخصصی و حرفه ای معلمان برای ارتقاء مبتنی بر کدام شاخص زیر نیست؟
1)    آموزشی
2)    اقتصادی
3)    فرهنگی تربیتی
4)    پژوهشی
102- تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تاکید بر کدام مورد از سایت های آموزش و پرورش کشور است؟
1-    توسعه فضاهای زیربنایی و امکانات آموزشی آنها
2-    افزایش کمی تعدد معلمان و دانش آموزان در این مناطق
3-    توسعه و گسترش تبادلات آموزشی برون مرزی با کشورهای همجوار
4-    توانمندسازی معلمان و دانش آموزان این مناطق
103- جمله زیر تعریف کدام یک از اصطلاحات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است (برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است)
1-    تعلیم و تربیت
2-    هویت
3-    حیات طیبه
4-    چشم انداز
104- مطابق با گزاره های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مذکور در سند تحول بنیادین، منظور از ایفای نقش فعال در مواجه با چالش های پیش رو در عرصه های مختلف بر کدام مورد دلالت دارد؟
1-    آموزه های بنیادین مهدویت و انتظار به عنوان مهم ترین رسالت منتظران در عصر غیبت
2-    زمینه سازی کسب شایستگی های پایه با تاکید بر خصوصیات مشترک ایرانی اسلامی
3-    آینده پژوهی و پایش تحولات موثر بر تربیت رسمی عمومی
4-    بصیرت و تعالیم در زمینه های عبادی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی اجتماعی
105- بر اساس سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش ارائه خدمات مشاوره ای تربیتی در کلاس افزایش سلامت جسمی روحی دانش آموزان به عنوان راهکار به عنوان کدام هدف عملیاتی زیر است؟
1-    ترویج و تعمیق فرهنگ حیاط عفاف و حجاب متناسب با قابلیت ها و ظرفیت های نظام تعلیم و تربیت
2-    ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی
3-    تنوع بخشی به محیط های یادگیری در براِیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی
4-    تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با ویژگی های دختران و پسران در مناطق مختلف
106- سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان بر پایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر عهده کدام است؟
1-    مجلس شورای اسلامی 
2-    شورای عادی انقلاب فرهنگی
3-    شورای عالی آموزش و پرورش
4-    وزارت آموزش و پرورش
107- مطابق با سند تحویل بنیادین آموزش  پرورش مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور ............ است؟
1-    سازمان نهضت سواد آموزی
2-    شورای عالی انقلاب فرهنگی 
3-    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4-    وزارت آموزش و پرورش
۱۰۸- مطابق با آیین¬نامه اجرایی مدارس، هدف زیر برای کدام مورد ترسیم شده است؟ 
«زمینه سازی برای کسب شایستگی¬های پایه یادگیری و رشد متوازن در ساخت¬های تعلیم و تربیت از سوی دانش¬آموزان به گونه¬ای که بتوانند موقعیت خود را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسلامی ارتقا داده و تقویت نمایند.
۱) دانش آموز                    2) معلم
۳) مدرسه                    4) نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
۱۰۹- مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس، جمله زیر بیانگر کدام یک از اصول حاکم بر مدیریت مدرسه است؟ «مدرسه باید به رشد همه جانبه و متوازن استعدادهای دانش¬آموزان توجه کند و از افراط و تفریط و انحصارگری نسبت به برخی دروس و حوزه¬های یادگیری و ساحت¬های تربیتی بپرهیزد.»
۱) تعادل و توازن                    2) تنوع بخشی به محیط های یادگیری
3) عدالت آموزشی تربیتی            4) قانون مداری
۱۱۰- «تعیین چشم انداز مدرسه و اهتمام به اجرای آن»، جزو کدام یک از وظایف مدیران مدارس قرار می¬گیرد؟
۱) نظارت و ارزشیابی    2) رهبری        3) سازماندهی        4) اجرا و پشتیبانی
۱۱۱- مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس، چند مورد از موارد زیر در خصوص شورای مدرسه صحیح است؟ الف- در مدارس خیرساز، خیر یا نماینده وی در ترکیب اعضای شورا می¬باشد.
ب ـ در مدارس کم جمعیت که امکان تشکیل شورا وجود ندارد وظایف آن به مدیر واگذار به مدیر واگذار می¬شود. 
ج - دستور جلسات شورا توسط دبیر شورا تعیین می¬شود.
د- در مدارس استثنایی، سرپرست آموزش با داشتن حق رأی به ترکیب اعضای شورا اضافه می¬شود.
۱) دو: «الف» و «ج»                2) سه «الف»، «ب» و «د» 
۳) چهار «الف»، «ب»، «ج» و «د»        4) دو: «ب» و «ج»
۱۱۲- مطابق با آیین¬نامه اجرایی مدارس حداکثر سن ثبت نام در دوره اول متوسطه به ترتیب، در «مناطق شهری» و «مناطق روستایی و عشایری» چند سال تمام است؟
1) ۱۵ و ۱۷        2) 14 و 15        3) ۱۴ و ۱۶        4) ۱۵ و ۱۶
۱۱۳- مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس، از نظر مقررات نظام وظیفه، چه مدت غیبت دانش¬آموزان مشمول ترک تحصیل تلقی می¬شود؟
1) غیبت غیر موجه سه ماه متوالی و بیشتر     2) غیبت موجه شش ماه متوالی و بیشتر
۳) غیبت موجه سه ماه متوالی و بیشتر         4) غیبت غیر موجه شش ماه متوالی و بیشتر
۱۱۴- مطابق با آیین¬نامه اجرایی مدارس، مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان، اماکن ورزشی و تجهیزات مدرسه به عهده کدام است؟
۱) همه افرادی که در مدرسه حضور دارند        ۲) شورای مدرسه 
۳) مدیر مدرسه                    ۴) شورای دانش آموزی
۱۱۵- مطابق با آیین¬نامه اجرایی مدارس، حداقل و حداکثر ساعتی که مدیر مدرسه موظف است به منظور توانمندسازی کارکنان مدرسه به تدارک دوره های آموزشی با صدور گواهی پایان دوره برای آنها بپردازد، کدام است؟ 
1) 20 و 60        2) 40 و 80        3) 40 و 60        4) 20 و 80

پاسخنامه

پاسخنامه سوالات در انتهای فایل PDF دفترچه سوالات استخدامی (برای دانلود اینجا کلیک کنید) قرار گرفته است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی