loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی,سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی,سوالات استخدامی آموزش و پرورش,

آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای مشاغل دبیری و هنراموزی در مرداد 1402 برگزار گردید، سوالات درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی به صورت رایگان در ادامه آمده است.

جهت دانلود دفترچه کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به همراه پاسخنامه و و سایر دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود بسته کامل سوالات و کتاب های استخدامی آموزش و پرورش

سوالات درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
۱۴۶- در چند مورد از مقیاس¬های چهارگانه اندازه¬گیری (اسمی، رتبه¬ای، فاصله¬ای و نسبی) معلم می¬تواند از عملیات آماری «تعیین نما» و «فراوانی» استفاده کند؟ 
۱) دو: اسمی – رتبه¬ای                 2) سه: رتبه¬ای – فاصله¬ای - نسبی
۳) چهار: اسمی – رتبه¬ای – فاصله¬ای – نسبی    4) دو: فاصله¬ای - نسبی
۱۴۷- هدف کدام ارزشیابی، تشخیص مشکلات ویژه و مکرر دانش آموزان است که با اقدامات متداول معلمان قابل رفع نیستند؟
۱) آمادگی         2) تکوینی         3) تراکمی        4) تشخیصی
۱۴۸- کدام مورد هدف اصلی آزمون¬های میزان شده است؟
۱) ارتقای تحصیلی دانش آموزان             
2) بالا بردن سطح یادگیری دانش¬آموزان
3) مقایسه میان گروه¬ها با افراد و یا عملکردهای آنها 
۴) بهبود جریان آموزش
۱۴۹- در کدام مرحله از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) مدیر سؤال¬های زیر را می¬پرسد؟ 
«آیا برنامه به خوبی در حال پیاده شدن است؟، چه موانعی بر سر راه موفقیت آن قرار دارند؟»
۱) ارزشیابی از فرایند                2) ارزشیابی از فراورده 
3) ارزشیابی از بافت                4) ارزشیابی از درونداد
150- در کدام یک از مراحل ارزشیابی ،آموزشی معلم به بررسی آزمون¬های پیشرفت تحصیلی یا فرم¬های اندازه گیری مختلف پرداخته و ابزار انداز¬ه¬گیری مناسب را انتخاب می¬کند؟
۱) فرایندی        2) اجرایی        3) طراحی        4) فراورده¬ای
۱۵۱- مطابق طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی کدام هدف زیر در بُعد دانش قرار می¬گیرد؟
۱) دانش¬آموز پایه دهم بتواند مسائل ریاضی را حل کند.
۲) دانش آموز پایه دوازدهم یک عبارت را از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه کند. 
۳) دانش آموز پایه یازدهم بتواند نکات مهم و غیر مهم یک مقاله علمی را تعیین کند. 
۴) دانش آموز پایه نهم بداند که تکرار ،اطلاعات یکی از راه¬های حفظ اطلاعات است.
۱۵۲- کدام مورد از دلایل گسترش استفاده از آزمون¬های عملکردی است؟ 
۱) توسعه کاربرد نظریه های یادگیری رفتاری در آموزش 
۲) تأکید کمتر نظریه¬های شناختی جدید بر جنبه¬های فکری و خود نظم¬دهی یادگیرنده
3) کاهش اهمیت مهارت¬های فکری پیچیده در نظریه¬های جدید یادگیری
۴) ضعف آزمون¬های عینی در سنجش مهارت¬های واقعی و اصیل
۱۵۳- معلم از دانش آموزان می¬خواهد یک فهرست وارسی برای ارزشیابی آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی بسازند. این موضوع اشاره به کدام یک از آزمون¬های عملکردی دارد؟
1) شناسایی                    
2) کتبی عملکردی
3) انجام عملکرد در موقعیت¬های شبیه سازی شده    
4) نمونه کار 
154- کدام موارد زیر، در خصوص روش سنجش با استفاده از کار پوشه صحیح است؟
الف- با استفاده از کار پوشه می¬توان انعطاف پذیری در کارها و اشتیاق نسبت به یادگیری را سنجش کرد. 
ب- کار پوشه¬های دارای کاربرد سنجش تراکمی که هدف آنها نمره و صدور گواهینامه تحصیلی است، مستلزم استفاده هم شکل و یکنواخت در میان دانش آموزان و کاربرد یک نظام داوری دقیق هستند. 
ج- یکی از نقاط ضعف کارپوشه این است که با استفاده از آن نمی¬توان مهارتهای تصمیم¬گیری و حل مسئله را در دانش آموزان سنجش کرد.
د- سنجش راهبردهای شناختی از طریق کار پوشه ممکن است اما برای سنجش راهبردهای فراشناختی  استفاده از این روش کارایی ندارد
۱) «ب»، «ج» و «د»                2) «ج» و «د» 
3) «الف» و «ب»                4) «الف»، «ب» و «ج»
۱۵۵- کدام مورد، از ویژگی¬های یک فهرست وارسی خوب است؟
۱) نسبتاً کوتاه است و هر یک از مواد یا سنجه ها به طور کاملا روشن، موضوع مورد ارزشیابی را بیان نماید
2) هر ماده باید تنها بر یک رفتار و یا ویژگی قابل مشاهده تاکید نماید
3) فقط رفتارها یا ویژگی های مهم باید در فهرست وارسی منظور شود
4) همه موارد
156- واکنش پذیری (reactivity)، مشکل عمده کدام روش سنجش رفتاری است؟
1) سنجش موقعیتی                2) نظارت شخصی
۳) ایفای نقش                    4) سنجش نهان¬یابی
۱۵۷- کدام یک از روش¬های سنجش رفتاری، برای رفتارهایی که آغاز و انجام قابل تمایزی ندارند، مناسب هستند؟
۱) نسبت فاصله¬ای                 2) نسبت فراوانی رفتار
۳) نسبت طول مدت رفتار            4) ثبت دوره نهفتگی
۱۵۸- ابزار زیر اشاره به کدام روش سنجش عاطفی دارد؟
۱) درجه بندی نگاره¬ای توصیفی
۲) گروه سنجی 
۳) طیف لیکرت 
۴) تفکیک معنایی

159- مسئولیت اصلی تهیه و تنظیم محتوای کارپوشه¬هایی که به منظور کمک به یادگیری و ایجاد مهارت¬های
خودارزشیابی در دانش¬آموزان به کار می¬روند بر عهده کیست؟
۱) خود دانش آموز                ۲) معلم
3) والدین                    4) معلم و دانش¬آموز با هم
160- معلم می¬خواهد نگرش دانش آموز پایه یازدهم را نسبت به علوم بسنجد بنابراین اظهار نظرهای او را در بحث¬های علمی ثبت نموده و عادت¬های کاری و مهارت¬هایش را در جلسات آزمایشگاهی مورد مشاهده قرار می¬دهد. این معلم از کدام روش سنجش مشاهده¬ای استفاده نموده است؟
۱) مقیاس درجه بندی عددی            2) فهرست وارسی
2) واقعه نگاری                    4) مقیاس درجه بندی نگاره¬ای

پاسخنامه

پاسخنامه سوالات در انتهای فایل PDF دفترچه سوالات استخدامی (برای دانلود اینجا کلیک کنید) قرار گرفته است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی