loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دانلود رایگان سوالات مصاحبه استخدامی,سوالات رایگان مصاحبه های استخدامی,دانلود نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی,دانلود سوالات مصاحبه های استخدامی,دانلود رایگان نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی


بهتر است حالا که تا به اینجا را با موفقیت سپری کرده اید، آخرین گام را که همان مصاحبه می باشد با بیشترین قدرت سپری کنید، از زمان خود بهترین استفاده را داشته باشید و اصول و نکات مهم شرکت در مصاحبه های استخدامی را در وبسایت دانلود کرده و مطالعه کنید.

در ادامه پست های قبلی در این پست بخش چهارم از نمونه سوالاتی که در مصاحبه های استخدامی پرسیده می شود را به همراه پاسخ برای شما دوستان آورده ایم

کاربران گرامی با مطالعه جزوات گردآوری شده در بخش مصاحبه قادر به پاسخگویی بخش عظیمی از این سوالات عقیدتی سیاسی مصاحبه های استخدامی خواهید بود.

برای مطالعه جزوه شماره یک که از مهم ترین فایل ها میباشد به همراه سایر جزوات و نمونه سوالات به صورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود جزوات و نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی


وظیفه ی کسی که نمیداند نمازی را که امام میخواند نماز واجب یمیه است یا مستحب، چیست؟

نمیتواند به امام اقتدا کند.


اگر دیوانهای عاقل شود، حکم روزه هایی را که در زمان دیوانگی نگرفته است چیست؟

قضای روزهها واجب نیست.


روزهی دهم ماه محرم (روز عاشورا) و روزهی روز عرفه که انسان شک دارد روز عرفه است یا روز عید قربان، چگونه است؟

مکروه است.


اگر حیوانی را ذبح و یا شکار کنند و بچهآی مرده ازشکم ش بیرو ن آورند ، حک م آن بچه چیست؟

چنانچه ناقصالخلقه نباشد و مو یا پشم در بدنش روئیده باشد، پاك و حلال است.


نذر کردن زنان شوهردار چه حکمی دارد؟

با اجازهی شوهر صحیح، بی اجازهی شوهر، باطل است.


هرگاه وارث میت فقط پدر و یک پسر و یا مادر و یک پسر باشد، سه م الارث آنه ا چقد راست؟

به پدر یا مادر و باقیمانده، سهم پسر است.


سهم الارث پسر و دختر چه قدر است؟

2 سهم پسر و 1 سهم دختر.


در وضو باید دست ها و صورت را چگونه شست؟

از بالا به پایین.


وضو گرفتن با آب ظرفی که جنسش از طلا یا نقره باشد، چگونه است؟

باطل است.


اگر کسی شک کند که وضو گرفته است یا نه؟ باید چه کاری انجام دهد؟

باید وضو بگیرد.


با چه غسلی م یتوان بدون وضو نماز خواند؟

غسل جنابت.


حکم مسجدی که خراب شود چیست؟

نمی توانند زمین آن را فروخته و یا آن را داخل ملک و جاده نمایند.


خواندن تسبیحات اربعه در نماز چگونه است؟

مردان و زنان ، باید آهسته بخوانند.


اگر یک سجده از نماز کم یا زیاد شود، چه حکمی دارد؟

اگر از روی عمد باشد، نماز باطل است ولی اگر از روی سهو باشد، نماز باطل نمی شود.


اگر یک حرف در نماز کم یا زیاد گفته شود، چه حکمی دارد؟

از روی عمد باطل شده و از روی سهو باطل نمی شود.


نماز و روزه ی مسافری که به قصد تفریح و گردش مسافرت م یکند، به چه صورت است؟

باید نماز را شکسته بخواند و بعداً قضای روزه را بگیرد.


ارث بردن مسلمان و کافر چه حکمی دارد؟

مسلمان از کافر ارث برده، ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد.


به فتوای امام خمینی تراشیدن ریش در مردان، چه حکمی دارد؟

احتیاط واجب است این کار را ترك کند.


به فتوای امام خمینی بازی کردن با وسایل قمار، بدون قصد برد و باخت و فقط به هدف باز ی کردن چگونه است؟

جایز نیست.


اگر بدن و لباس انسان در اثر خون نجس شده باشد، چگونه پاك میشود؟

ابتدا اثر نجاست را به طور کامل برطرف کرده تا دیگر چیزی از آن آلودگی باقی نماند . سپس همان

قسمت نجس ده را زیر شیر آب یا جوی آب برده تا آب به همهی قسمتهای نجس شده برسد.


اگر جایی از لباس یا بدن به واسطهی ادرار نجس شد ه و مقدارکم ی آب در اختیا ر داشت ه باشیم، چه باید بکنیم؟

باید 2 مرتبه آب روی همان قسمت نجس شده بریزیم تا پاك شود.


هر چیز نجس در چه صورتی پاك میشود؟

در صورتی که پس از آب کشیدن، اثری از نجاست در آن باقی نماند.


اگر کسی لباس دیگری را بدون رضایت صاحبش بپوشد و نماز بخواند، چه حکمی دارد؟

نمازش باطل است، اگر چه فقط نخ یا تکمهی آن از مال دیگری باشد.


پوشیدن لباس سفید و پاکیزه و استفاده از عطر و بوی خوش و انگشت ر عقی ق ب ه انگشت کردن در نماز، چه حمی دارد؟

مستحب است.


پوشیدن لباسی که نقش چهرهی انسان یا حیوان دارد در نماز، چه حکمی دارد؟

مکروه است.


بازگذاشتن تکمه های لباس در نماز، چه حکمی دارد؟

مکروه است.


چگونه وضو می گیرم؟

ابتدا صورت و دستها (از آرنج یا توك انگشتان) را وارسی میکنیم تا چیزی مانع رسیدن آب به پوست نشود (چسب یا رنگ به اعضای وضو، نچسبیده باشد).

نیت می کنیم که به خاطر دستور خدا وضو می گیریم.

صورت خود را از بالا به پایین تا چانه میشوییم.

دست راست و سپس دست چپ را از آرنج تا نوك انگشتان از بالا به پایین میشوییم.

قسمت جلوی سر را با تری (خیسی) وضو که در دست مانده، دست میکشیم. (مسح کردن).

با تری آب وضو، روی پای راست و روی پای چپ را از سر یکی از انگشتها تا انتهای روی پا مسح می کنیم.


آیا کسی میتواند برای وضو بر دست و صورت ما آب بریزد یا دست و صورت م ا را شستش و دهد؟

خیر، چنین وضویی صحیح نیست.


تیمم در چه مواردی صحیح است؟

به آب دسترسی نداشته باشیم.

آب برایمان ضرر داشته باشد.

اگر آب موجود را مصرف کنیم، خودمان یا اطرافیان از تشنگی مرده یا مریض شویم و یا به قدری تشنه

گردیم که تحمل آن سخت باشد.

بدن یا لباسمان نجس باشد و لباس دیگری نداشته باشیم و آب بیش از پاك کردن آن نداشته باشیم.

وقت به قدری تنگ باشد که اگر بخواهیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده شود.


چگونه تیمم میکنیم؟

اول نیت میکنیم که به جای وضو یا غسل، برای به جا آوردن دستور خدا تیمم میکنیم.

کف دس تها را با هم روی خاك یا سنگ و ریگ می زنیم.

کف دستها را بر تمام پیشانی تا بالای بینی و روی ابروها میکشیم.

کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست میکشیم (از مچ به طرف نوك انگشتان)

کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ میکشیم (از مچ به طرف نوك انگشتان)

توجه داشته باشید که در تیمم بدل غسل جنابت، موارد 2 و 3 را یک بار دیگر انجام میدهیم.


مبطلات تیمم چیست؟

چیزهایی که وضو را باطل میکند تیمم را نیز باطل میکند.


بر هر مسلمان واجب است در شبانهروز چند نوبت نماز بخواند؟

5 نوبت (نمازهای پنج گانه)


نماز صبح چند رکعت است و چه زمانی خوانده میشود؟

2 رکعت. از اذان صبح تا طلوع آفتاب


نماز ظهر و عصر چند رکعتاند و چه زمانی خوانده میشوند؟

هرکدام 4 رکعت، از ظهر تا مغرب.


نماز مغرب و عشاء چند رکعت اند و چه زمانی خوانده میشوند؟

نماز مغرب 3 رکعت و نماز عشا 4 رکعت است و از مغرب تا نصف شب خوانده میشوند.


تسبیحات اربعه را بخوانید؟

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر


نمازی که به تنهایی خوانده میشود چه مینامند؟

فرادا.


در نماز جماعت، خواندن حمد و سوره بر عهدهی چه کسی است؟

امام جماعت.


آیا میتوان نماز جمعه را به تنهایی خواند؟

خیر، باید به جماعت خوانده شود.


نماز جمعه چند رکعت است؟

2 رکعت، 2 قنوت مستحب دارد: یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع.


نماز جمعه به جای چه نمازی خوانده میشود؟

نماز ظهر.


استفاده از بوی خوش و عطر در هنگام روزه چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای مشاهده سایر بخش های سوالات رایگان مصاحبه های استخدامی به همراه پاسخ روی لینک های زیر کلیک کنید:

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی