تبلیغات
سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست - دانلود سوالات استخدامی شهرداری ها

دانلود سوالات استخدامی شهرداری ها

 

دانلود جزوات و نمونه سوالات وبسایت تنها برای اعضا امکان پذیر است، اگر عضو وبسایت نیستید برای عضویت در وبسایت اینجا کلیک کنید.

آنچه که در ذیل آمده است 70 فایل PDF شامل 4 جزوه و 66 دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها در رشته های شغلی مختلف را می توانید دانلود کنید.

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی سایر رشته های تحصیلی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات و جزوات عمومی آزمون های استخدامی شهرداری اینجا کلیک کنید.

عنوان فایل

توضیحات

لینک دانلود

لینک کمکی

قانون شهرداری ها

جزوه قانون شهرداری در 18 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

مقررات شهرداری ها

جزوه مقررات شهرداری در 45 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

ساختار شهرداری ها

جزوه ساختار شهرداری در 125 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

وظایف شهرداری ها

جزوه وظایف شهرداری در 76 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

متصدی امور دفتری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آتش نشان

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول دفتر

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول خدمات اداری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارگزین

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور اداری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه و بودجه

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول خدمات مالی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابدار 1

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابدار 2 

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

نگهبان 2

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابرس

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرسی و نظارت

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه ریزی و آموزش

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مدیریت دولتی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مامور حراست

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

متصدی امور دفتری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور فرهنگی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان امور فرهنگی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور ورزشی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کتابدار

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان محیط زیست

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان امور حمل و نقل

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

اپراتور

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان معماری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان نقشه بردار

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان راه و ساختمان

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس روابط عمومی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان روابط عمومی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس حقوقی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس سمعی بصری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرگانی داخلی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آمارشناس

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مطالعات اجتماعی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس ثبت اسناد و املاک

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول دفتر

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور اداری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه و بودجه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابدار 2

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابرس

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرسی و نظارت

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه ریزی و آموزش

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مدیریت دولتی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور فرهنگی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کتابدار

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور هنری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس روابط عمومی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس حقوقی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه ریزی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس سمعی بصری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مطالعات اقتصادی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرگانی داخلی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آمارشناس

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مطالعات اجتماعی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس ثبت اسناد و املاک

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آتش نشانی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارتوگراف

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور باغبانی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مهندس راه و ساختمان

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان راه و ساختمان

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس شهرسازی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آزمایشگاه شیمی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آرشیتکت

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

نقشه بردار

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

 

 اخبار استخدامی مرتبط

آزمون استخدامی شهرداری ها سال 96 در مهر ماه برگزار می گردد

1396/05/14
1397/04/8 18:20
سلام خسته نباشید سوالات نگهبانی تخصصی برات و.زارت نیرو رو دارین دستتون درد نکنه .
دانلود تست
سوالات نگهبانی را از لینک زیر دانلود کنید
http://downloadtest.ir/post/category/64
1397/04/8 18:20
سلام خسته نباشید سوالات نگهبانی تخصصی برات و.زارت نیرو رو دارین دستتون درد نکنه .
دانلود تست
http://downloadtest.ir/post/category/64
در لینک بالا هست ولی مربوط به شهرداری است
1396/07/7 21:01
عالی
دانلود تست
موفق باشید کاربر گرامی
1396/06/29 21:44
سلام ببخشید برا آزمون شهرداری مهرماه 96 که برگزار میشه توسط سنجش سوالات تستی داری که درصد قبولی بالا باشه
دانلود تست
با سلام کاربر گرامی، دفترچه سوالات تمامی خوشه های شغلی در همین بخش قرار گرفته است
شما برای کدام خوشه شغلی تست نیاز دارید؟
1396/06/22 09:15
با سلام ببخشید جواب سوالات آزمونهای مسئول دفتر و آتش نشان رو از كجا باید پیدا كنم لطفا جواب بدید تشكر
دانلود تست
با سلام کاربر گرامی، پاسخنامه فایل اگر موجود باشد در انتهای فایل است ولی برخی از فایل ها فاقد پاسخنامه می باشد.
1396/04/16 17:41
سلام و خسته نباشید و سپاس از وب سایت خوبتون
آیا دفترچه سوالات استخدامی شهرداری کهگیلویه و بویراحمد که سال 95 جهت تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها برگزار شد رو دارید؟
در صورتی که موجود هست پی دی اف دفترچه ها برای رشته ی شغلی آرشتیکت را می خواستم. لطفا راهنمایی فرمایید.
سپاسگزام
دانلود تست
با سلام کاربر گرامی
آزمون ذکر شده شما توسط سازمان سنجش برگزار گردیده یا توسط خود شهرداری؟
آزمون در چه ماهی برگزار شده است؟
1396/04/11 11:13
ضمن عرض سلاو و خسته نباشید من مبلغ 4900 تومان به حساب کارت به کارت کردم ولی هنوز کلمه عبور را دریافت نکردم لطفا ارشاد فرمایید باتشکر فراوان
دانلود تست
کاربر گرامی، توچه داشته باشید که کلمه عبور همان لحظه برای شما نمایش داده می شود، و می توانید همان لحظه بعد از پرداخت به صورت آنلاین کلمه عبور خود را یاداشت کنید، با این حال کلمه عبور مجدد به ایمیل شما ارسال گردید، اگر کلمه عبور را دریافت نکردید لطفا شما تماس خود را برای ما ایمیل کنید تا به شماره شما کلمه عبور ارسال گردد.
موفق باشید
1396/01/15 09:29
با سلام
سوالات همراه با پاسخنامه می باشند؟
دانلود تست
با سلام
بسته استخدامی شهرداری در 4 بخش ذیل می باشد
نمونه سوالات عمومی با پاسخنامه
جزوات دروس عمومی
جزوات دروس تخصصی
دفترچه سوالات تخصصی

موفق باشید
1394/10/7 11:38
سلام
ببخشید واسه شهرداری .کارشناس تحلیلگر سیستم سوالات رو بذارید لطفا.
با تشکر
دانلود تست
از بخش جستجوی وبسایت تحلیلگر سیستم را جستجو نمایید
موفق باشید.
1394/10/7 11:31
سلام
ببخشید واسه شهرداری .کارشناس تحلیلگر سیستم سوالات رو بذارید لطفا.
با تشکر
دانلود تست
با سلام
در بخش جستجوی وبسایت سرچ کنید
موفق باشید.
1394/09/28 18:02
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر فراوان میخواستم منابع رشته حسابداری در استخدام شهرداری ها رو بذارین
دانلود تست
با سلام
کاربر گرامی
منابع رشته شغلی حسابدار آزمون استخدامی شهرداری به شرح ذیل می باشد.
آمار و ریاضی
حسابداری مالی
حسابرسی
اصول تنظیم و کنترل بودجه

1394/09/27 23:56
از محتوای بلاگ شما خوشم اومد.مرسی
1394/09/27 23:54
از محتوای بلاگ شما خوشم اومد.مرسی
1394/09/21 21:51
با سلام و خسته نباشید
با توجه به مواد ازمون ازمون استخدامی شهرداری ها که به تازگی منتشر شده است
در شغل مامور حراست درس های حقوق اداری و مدنی نیز امده است
لطفا در صورت امکان نمونه سوالات این دو نیز در سایت خوبتان قرار دهید
ممنون
دانلود تست
با سلام
بررسی می گردد
سپاس بابت اطلاع رسانی تان
موفق باشید.
1394/09/15 21:32
سلام
ببخشید این سوالات برای کدام دوره ها میباشد؟ یک دوره؟ دو دوره؟
کاش ذکر میکردید این رو
دانلود تست
کاربر گرامی
سوالات تخصصی شهرداری برای دو دوره می باشد.
همچنین علاوه بر آن جزوات تخصصی شهرداری، جزوات عمومی و نمونه سوالات عمومی نیز قرار داده شده است.
موفق باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.