loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزگار ابتدایی,آموزش و پرورش,سوالات تخصصی,نمونه سوالات استخدامی,سوالات آموزش و پرورش با پاسخ,روش ها و فنون تدریس,نمونه سوالات روش ها و فنون تدریس با پاسخ

جهت دانلود کتاب تست های استخدامی درس روش ها و فنون تدریس، به عنوان سرفصل تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خوشه شغلی آموزگار ابتدایی روی لینک ذیل کلیک کنید:
لینک دانلود کتاب

نکته: تنها مطالعه کردن برای موفقیت کافی نیست، بلکه درست مطالعه کردن نیز بسیار اهمیت دارد، مهم ترین نکته مطالعه درست یعنی این که بدانید چه کتاب های را مطالعه کنید و از مطالعه کتاب های کم اهمیت خودداری کنید و زمان خود را روی کتاب های هسته و اصلی که منبع اصلی طراحی سوال می باشند بگذارید. ما آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی سال گذشته را بررسی کرده ایم و برای آزمون سال قبل به این نتایج رسیده ایم:
بهترین کتاب مطالعاتی برای روش ها و فنون تدریس کتاب روش ها و فنون تدریس از دکتر حسن شعبانی می باشد که بیش از 50 درصد سوالات تنها از همین یک کتاب مطرح شده است، در مرحله بعدی کتاب روش ها و فنون و الگوهای تدریس از امان الله صفوی را نیز مطالعه کنید، به صورت موردی از این کتاب نیز سوال طراحی شده بود.

جزئیات فایل
کتاب مذکور حاوی مجموعه سوالات درس رواش ها و فنون تدریس به عنوان یکی از 5 سرفصل تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی می باشد، جزوه این کتاب و البته تست و جزوه سایر دروس آموزگار ابتدایی نیز از همان لینک بالا قابل دانلود می باشد.

برخی از سوالات این فایل
1- در طراحی آموزشی یادگیرنده - محور، برنامه‌ریزی آموزشی به کدام نحو صورت می‌گیرد؟
۱) مشترک بین معلم و دانش‌آموز و غیرقابل مذاکره است.
۲) مشترک بین معلم و دانش آموز و قابل مذاکره است.
۳) بر عهده معلم و غیرقابل مذاکره است.
۴) برعهده معلم و قابل مذاکره است.

2- کدام مورد در خصوص روش آموزش برنامه‌ای، صحیح است؟
۱) منفعل شدن فراگیران را در پی دارد۲) رقابت زیادی بین فراگیران ایجاد می‌کند.
۳) بازخورد، باید بلافاصله بعد از هر فعالیت ارائه شود.۴) افزایش دادن خلاقیت از نقاط قوت آن است.

3- توصیف زیر اشاره به کدام روش یادگیری دارد؟
« به دانش‌آموزان سوال‌های کنجکاوی برانگیز، موقعیت‌های گیج‌کننده یا مسائل جالب ارائه می‌شود. معلم به جای اینکه جواب سوال یا راه‌حل مسئله را توضیح دهد، شرایط لازم را برای یافتن آن از سوی معلم دانش‌آموزان فراهم می‌آورد و آنها را در انجام مشاهده، ساختن فرضیه و آزمون راه‌حل‌های بدست آمده تشویق می‌کند.»
۱) اکتشافی هدایت شده ۲) اکتشافی هدایت نشده
۳) انفرادی هدایت‌شده ۴) انفرادی تجویز شده

4- سوال زیر، اشاره به کدام نوع دانش دارد؟
«چه وقت مطالب کتاب را کلی و چه وقت دقیق بخوانیم؟»
۱) حیطه خاص ۲) رویه‌ای
۳) اظهاری ۴)خود تنظیمی

5- در کدام یک از ملاک‌های تنظیم محتوی، یک عنصر اصلی محتوای برنامه درسی، بارها به همان صورت و بدون توجه به توسعه و گسترش درک و فهم مهارت‌ها و نگرش‌ها تکرار می‌شود؟
۱) مداومت ۲) توالی
۳) وحدت ۴) تسلسل

6- کدام مورد در خصوص الگوی «ابزار-هدف» برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های آموزشی، صحیح است؟
۱) اهداف  آموزشی، توسط معلم و بدون دخالت دانش‌آموزان انتخاب می‌شوند.
۲) مانع از ابتکار و خلاقیت معلم در تنظیم فعالیت‌های آموزشی‌می‌شود.
۳) فعالیت‌های یادگیری، نسبت به بررسی اهداف عینی تقدم دارند.
۴) ویژه کردن اهداف، قبل از انتخاب ایزار الزامی است.

7- کدام مورد، راهبردی برای مقابله با « رفتارهای بسیار نامصلوب» دانش آموز، توسط معلم است؟
۱) دانش آموزی را که در حینِ تدریس حواسش پرت می‌شود، به محض مشارکت در پاسخگویی به سوالی در مورد درس، مورد تشویق غیرکلامی قرار می‌دهد.
۲) در مقابل دانش‌آموزی که با همکلاسی‌های خود تعامل برقرار نمی‌کند، به محض بروز کوچک‌ترین نشانه برقراری ارتباط از طرف وی، اورا به صورت نامحسوس تحسین می‌کند.
۳) با دانش آموزی که از انجام فعالیت‌های کلاسی طفره می‌رود، قرار می‌گذارد که در صورت انجام به موقع آنها، اجاده خواهد داشت بازی موردعلاقه‌اش را انجام دهد.
۴) دانش‌آموزی را که بغل دستی خود را غلغلک می‌دهد و اذیت می‌کند، برای نشستن به محل دیگری از کلاس، هدایت می‌کند.

8- از نظر علمای تربیتی، منبع اصلی تعیین اهداف آموزشی کدام است؟
۱) مشکلات اجتماعی ۳) فلسفه آموزش و پرورش
۳) دانش آموز و نیازهای او ۴) نگرش‌های سیاسی - اجتماعی

9- هدف زیر، مربوط به کدام سطح از حیطه یادگیری عاطفی است؟
« دانش آموزش در بحث گروهی، از عقاید یکی از همکلاسی‌های خود که به آن باور دارد، دفاع می‌کند.»
۱) پاسخ دادن ۲) ارزش‌گذاردن
۳) سازمان ‌دادن به ارزش‌ها ۴) شخصیت پذیرفتن

10- سوال زیر، در کدام مرحله از طراحی آموزشی، برای معلم مطرح می‌شود؟
« چه وقایع و تجاربی، دانش آموزان را سریع‌تر و بهتر به هدف‌های آموزشی می‌رساند؟
۱) تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسیله ۲) تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی
۳) تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی ۴) تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

11- کدام مورد، در خصوص هدف آموزشی زیر، صحیح است؟
« دانش آموز بتواند حداقل چهار پادشاه سلسله قاجاریه را نام ببرد.»
۱) موقعیتی که رفتار باید در آن مشاهده شود،تعیین نشده است.
۲) رفتار موردِ انتظار آن، مشخص نیست.
۳) سطح اجرای آن تعیین نشده است.
۴) یک هدف رفتاری کامل است.

12- کدام مورد در خصوص وسایل آموزشی تسهیل کننده، صحیح است؟
۱) جزئی از فرایند یادگیری به شمار می‌روند.
۲) در هنگام ارزشیابی نیز وجودشان ضروری است.
۳) در اهداف فعالیت‌های آموزشی هن به آنها اشاره می‌شود.
۴) تنها نقش آنها، کمک به دانش‌آموز برای درک بهتر مطالب است.

13- بر اساس نتایج بررسی مک کیچی و کولیک ( ۱۹۷۵ ) در خصوص مقایسه روش سخنرانی و بحث گروهی، در کدام مورد، روش سخنرانی موفق‌تر از بحث گروهی بوده است؟
۱) نگرش و انگیزش ۲) یادسپاری و تفکر سطح‌بالا
۳) آزمون اطلاعات واقعی ۴) آزمون اطلاعات واقعی و نگرش و انگیزش

14- کدام الگوی تدریس، با روبه‌رو ساختن دانش‌آموزان با مسئله‌ی برانگیزنده شروع می‌شود؟
۱) یاران در یادگیری ۲) دریافت مفهوم
۳) پیش‌سازمان دهنده ۴) بدیعه پردازی

15- « معلمان با نقش‌های متفاوت»، از ویژگی‌های کدام روش آموزش است؟
۱) تلفیقی ۲) انفرادی تجویز شده
۳) واحد محور ۴) انفرادی هدایت شده

پاسخنامه
پاسخنامه این سوال را به همراه لیست کامل سوالات از این لینک و در انتهای کتاب تست اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دریافت کنید.

نکته پایانی
در آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی با توجه به این که عمومیت آن نسبت به سایر مشاغل آموزش و پرورش بیشتر می باشد، دروس و سرفصل های تخصصی این شغل نیز عمومیت بیشتری دارد، لذا توصیه می کنیم به بخش مشاوره استخدامی در منوی بالای سایت مراجعه کنید و با نحوه طراحی سوال در این آزمون آشنا شوید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی