منابع تخصصی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور

 
جهت دانلود بسته جامع استخدامی دیوان محاسبات کشور می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

منابع عمومی و تخصصی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور
نکته: كلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی با ضریب یک (1 (طراحی خواهد شد.ضمنا نمره كل نهایی ، میانگین وزنی حاصل از نمره كل عمومی با ضریب یک (1 (و نمره كل اختصاصی با ضریب دو (2 (است.

دروس عمومی و مشترک بین كلیه رشته ها
1 -معارف اسالمی 2 -ریاضی و آمار مقدماتی 3 -زبان انگلیسی ـ عمومی 4 -اطالعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور( 5 -زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 6 -فنّاوری اطالعات (مهارتهای هفتگانه ICDL 

دروس تخصصی به تفکیک شغل
حسابرس 1، حسابرس 2، كارشناس حساب، كارشناس فنی ـ امور مجلس
 مجموعه دروس )شامل حسابداری مالی ـ حسابرسی ـ حسابداری دولتی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون برگزاری مناقصات) ـ بودجه ـ كاربرد نرمافزارها در حسابداری و حسابرسی ـ زبان تخصصی) 

حسابرس 3
 مجموعه دروس )شامل اقتصاد خرد ـ اقتصاد كالن ـ مالیه عمومی و بودجهریزی دولتی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون برگزاری مناقصات) ـ اقتصاد ایران ـ زبان تخصصی) 5

كارشناس فنی - حقوق محیط زیست
 مجموعه دروس 1) شناخت محیط زیست ـ آلودگیهای زیستمحیطی) مجموعه دروس 2) كلیات حقوق محیط زیست ـ حقوق بینالملل محیط زیست ـ حقوق انرژی و صنعت ـ حقوق داخلی و ضمانتهای كیفری و مدنی حفاظت از محیط زیست ـ حقوق اداری ـ زبان تخصصی)

 كارشناس فنی - عمران )
 مجموعه دروس )شامل مکانیک جامدات )مقاومت مصالح و تحلیل سازهها) ـ مکانیک خاک و پی ـ مکانیک سیاالت و هیدرولیک ـ طراحی سازههای فلزی و بتنی ـ اصول مهندسی زلزله ـ زبان تخصصی)

 كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی
 مجموعه دروس )شامل فنّاوری اطالعات سالمت ـ آمار و تحلیل دادههای سالمت ـ اصطالحات پزشکی ـ بیماریشناسی ـ رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ـ زبان تخصصی) 

كارشناس حقوقی
 مجموعه دروس )شامل حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال) ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات) ـ حقوق مدنی )به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت) ـ حقوق تجارت ـ حقوق اداری )قانون مدیریت خدمات كشوری و آییننامههای مربوط) ـ زبان تخصصی) 

كارشناس فناوری اطالعات )نرمافزار
 مجموعه دروس )شامل زبانهای برنامهسازی مفاهیم شیءگرا ـ طراحی الگوریتمها ـ پایگاه دادهها ـ زبان تخصصی) 

كارشناس برنامه ریزی
 مجموعه دروس )شامل اصول مدیریت و تئوری سازمان ـ اقتصاد خرد و كالن ـ برنامهریزی استراتژیک ـ تحقیق در عملیات ـ مدیریت پروژه ـ اقتصاد مهندسی ـ زبان تخصصی)

كارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها
 مجموعه دروس )شامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی ـ استانداردهای حسابداری مالی ـ حسابداری بخش عمومی ـ حسابرسی ـ حسابداری میانه ـ قانون مدیریت خدمات كشوری ـ زبان تخصصی حسابرسی) 

كارشناس آموزش
 مجموعه دروس )شامل آمار و روش تحقیق )كمی و كیفی) ـ مدیریت و برنامهریزی آموزشی ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ ارزشیابی آموزشی ـ زبان تخصصی) 

مترجم زبان انگلیسی
 مجموعه دروس )شامل گرامر پیشرفته ـ واژهشناسی و واژگان پیشرفته ـ ترجمه مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی ـ ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی ـ ترجمه متون مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی از فارسی به انگلیسی ـ ترجمه متون مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی از انگلیسی به فارسی) 

كارشناس سمعی و بصری
 مجموعه دروس )دانستنیهای تخصصی نمایش و سینما ـ اصول كارگردانی در سینما ـ كارگردانی برنامههای تلویزیونی )موسیقی، انیمیشن، جلوههای ویژه، تدوین دیجیتال) ـ اصول برنامهسازی )برنامهسازی استودیو، تکدوربینه) ـ شناخت وسائل ارتباطجمعی ـ زبان تخصصی) 

كارشناس امور اداری
 مجموعه دروس )شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ بودجهریزی دولتی ـ آمار و كاربرد آن در مدیریت ـ حقوق اداری، تأمین اجتماعی و قانون ـ مدیریت خدمات كشوری ـ زبان تخصصی)

كارشناس مالی
 مجموعه دروس )شامل اصول حسابداری ـ حسابداری میانه ـ حسابداری دولتی ـ مدیریت مالی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون برگزاری مناقصات) ـ بودجهریزی دولتی ـ كاربرد كامپیوتر در حسابداری ـ زبان تخصصی)

كارشناس بودجه و تشکیالت
 مجموعه دروس )شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی ـ بودجهریزی دولتی ـ حقوق اداری ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون دیوان محاسبات كشور و قانون محاسبات عمومی) ـ زبان تخصصی) 

كارشناس تاسیسات
 مجموعه دروس )شامل تأسیسات برودتی و سردخانه ـ تأسیسات تهویه مطبوع ـ برق و كنترلهای تأسیسات ـ تأسیسات بهداشتی ـ تأسیسات حرارت مركزی ـ تعمیر و عیبیابی تأسیسات ـ زبان تخصصی) 

كارشناس امور امتحانات و مصاحبه
 مجموعه دروس )شامل آمار و روش تحقیق ـ روانشناسی عمومی ـ آسیبشناسی روانی ـ روانشناسی شخصیت ـ آزمونهای روانی ـ زبان تخصصی) 

كارشناس فناوری اطلاعات مجلس
 مجموعه دروس )شامل مهندسی نرمافزار ـ شبکههای كامپیوتری و امنیت شبکه ـ برنامهنویسی پیشرفته )++C )ـ پایگاهدادهها ـ معماری كامپیوتر ـ طراحی الگوریتم و ساختمان دادهها ـ زبان تخصصی) دیوان محاسبات کشور

1397/02/11
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.