دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز ساختمان (کامل)

 
یکی از مشاغل آزمون استخدامی آموزش و پرروش، هنرآموز ساختمان می باشد که افراد در صورت پذیریش در این شغل، در هنرستان های زیر نظر آموزش و پرورش مشغول به تدریس هنرآموزان خواهند شد، اگر قصد شرکت در شغل هنرآموز ساختمان را دارید، حتما می دانید که اولین گام شروع مطالعه، آشنایی به نحوه طراحی سوال در این سازمان و این شغل برای آزمون های استخدامی می باشد، بر همین اساس اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی برای شغل هنرآموز ساختمان را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید:


درباره فایل های این بخش
در لینک بالا علاوه بر اصل دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی هنرآموز ساختمان برای آموزش و پرورش، نمونه سوالات به همراه پاسخنامه و جزوه های استخدامی بر اساس سرفصل های اعلام شده قابل دانلود می باشد.
همچنین بخشی از سوالات بخش تخصصی دفترچه سوالات هنرآموز ساختمان جهت آشنایی با فایل در زیر آمده است:

- در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ: 
1) ﻣﯿﻠﻪ ی وﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
2) ﻣﯿﻠﻪ ی وﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
3) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
4) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 

-اگر تنش مجاز برای 120kg/cm2 و تنش مجاز کششی برابر 60kg/cm2 باشد، مقدار نیروی مجاز p برابر است با .............. کیلوگرم.
1)50                       2) 25                        3)100                    4)200

- ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن زﯾﺮ ﻃﺮه ﻫﺎ، از ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدد؟
 1) از ﻣﺤﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه.                       2) از اﻧﺘﻬﺎی آزاد.  
3) از وﺳﻂ ﻃﻮل ﻃﺮه.                     4) ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 

- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺳﻄﻮح وارﯾﺰ ﺑﺘﻦ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ در آن ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
2) ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ در آن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
3) ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ در آن ﻣﺤﻞ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ. 
4) ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

- در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی ﻣﺪوﻻر ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
1)کلاهک              2) بُلت عصایی            3) سولجر                4)فیلر

- ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻦ در ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1)دال ها         2) ستون ها           3) دیوارها               4) پوسته ها

- در ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ دار، ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﯿﺐ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دارد؟
 1) در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ دار، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 
2) وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺐ از ﺣﺎﻟﺖ 1:1 ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
3) ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﺳﻼﻣﭗ ﺑﺘﻦ دارد. 
4) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻫﺎز ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﺎﻟﺐ روﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد.


1397/04/4
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.