منابع تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو (شركت‌های وابسته توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت)

 
آزمون تخصصی وزارت نیرو تحت عنوان آزمون استخدامی شركت‌های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت در مهر ماه برگزار می گردد و ثبت نام آن هم اکنون آغاز شده است، در زیر ابتدای لینک دانلود اصل دفترچه سوالات و سرفصل های تخصصی استخدام وزارت نیرو آمده است و سپس تشریح سرفصل های تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو

سرفصل های آزمون استخدامی
بر اساس دفترچه راهنمایی منشتر شده در وبسایت سازمان سنجش، سرفصل های تخصصی آزمون استخدامی برای هر یک از مشاغل به شرح زیر می باشد:

کارشناس اداری
تئوری هایمدیریت، تجزیه و تحلیل سیستم ها، مدیریت منابع انسانی و رفتاری سازمانی، مالیه و بدوجه ریزی دولیت، روان شناسی کار، حقوق اداری و قانون کار

کارشناس برنامه ریزی
برنامه ریزی استراتژیک، مبانی سازمان و مدیریت، آمار کاربردی، اقتصاد تجزیه و تحلیل، خرد و کلان، تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

مهندسی برق - قدرت (تولید)
مدارهای الکتریکی 1 و 2 - ماشین های الکتریکی 1 و 2 و 3، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 (بررسی 1)،  تولید نیروگاه

کارشناس تربیت بدنی
فیزیولوژی ورزش، سنجش و اندازه گیری د تربیت بدنی، مدیریت برگزاری مسابقات و ویدادهای ورژشی، آناتومی حرکتی

کارشناس بودجه و بررسی های اقتصادی، کارشناس بررسی های اقتصادی
اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، آمار و اقتصاد سنجش، مسائل اقتصاد ایران، مدیریت مالی، زبان تخصصی

مهندسی برق الکترونیک (تولید)
مدارهای الکتریکی 1 و 2 - و  الکترونیک 1 و 2، سیستم های دیجیتال ـ سیستم های کنترل خطی و ابزار دقیق

کارشناس حقوقی، حراست (توزیع) - کارشناس حقوقی
حقوق اشخاص، مدنی به استئنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت، حقوق تجارت، حقوق اداری، حقوق کار، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، جزای اختصاصی، جزائم علیه اموال

مهندسی مکانیک - تولید
استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجزای مکانیکی، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، دینامیک و ارتعاشات

کارشناس شیمی
شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، تصفیه آب و فاضلاب

کارشناس آی تی حراست (توزیع)- کارشناس آی تی حراست (آب و فاضلاب) - کارشناس نرم افزار 
مهندسی نرم افزار، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم و ساختمان داده ها، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، پایگاه داده ها

کارشناس امور حراست
جامعه شناسی، روان شناسی عمومی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی حفاظت، حقوق اساسی و اداری، اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کارشناس مالی
اصول حسابداری، حسابداری میانه و پیشرفته، حسابرسی، حسابداری دولتی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، قانون محاسبات عمومی

کارشناس کیفیت و بهره وری
آما مهندسی، کنترل کیفیت آماری، تحقیق در عملیات یک و دو، مدیریت کیفیت و بهره وری

مهندس نقشه برداری
نقشه برداری، فوتوگرامتری، ژئودزی

مهندس برق - الکترونیک (توزریع)  - مهندس برق - الکترونیک (آب و فاظلاب)
مدارهای الکتریکی یک و دو، ماشین های الکتریکی یک و دو، الکترونیک یک و دو، سیستم های دیجیتال، سیگنال ها و سیستم ها

مهندس برق  - قدرت (توزیع) - مهندس برق - قدریت (آب و فاضلاب)
مدارهای الکتریکی یک و دو، ماشین های الکتریکی یک و دو، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی یک (بررسی 1) - الکترومغناطیس

مهندس برق - مخابرات
مدارهای الکتریکی 1 و 2، مخابرات 1 و 2، سیگنال ها و سیستم ها، الکترومغناطیس

کارشناس سخت افزار
معماری کامپیوتر، مدارهای منطقی، شبکه های کامپیوتری، سیستم های عامل

کارشناس امینی و حفاظت کار
اصول ایمنی، بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، مدیریت ایمنی و ریسک

کارشناس کنترل پروژه
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه، مدیریت و تحلیل ریسک پروژه، استاندارهای مدیریت پروژه، اقتصاد مهندسی

کارشناس امور مشترکین
اصول و مبنانی سازمان و مدیریت، آمار کاربردی، روان شناسی عمومی، اصول حسابداری، اصول و مبانی روابط بین فردی

کارشناس بیمه
اصول، قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی، بیمه های اموال (آتش سوزی اتومبیل، مهندسی  و باربری)، بیمه های اشخاص (عمر، حوادث، درمان تکمیلی) - بیمه های مسئولیت مدنی - مدیریت ریسکت، آمار و احتمال

کارشناس روابط عمومی
اصول روابط عمومی، مبانی ارتباطات جمعی، مبانی سازمان و مدیریت، ایین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی

کارشناس آموزش
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، تئوری های مدیریت (رفتاری سازمانی، منابع سازمانی، اصول مدیریت)، روش تحقیق  و آمار

کارشناس آمار
مفاهیم و روش های آماری، مبانی احتمال و احتمال یک و دو، رگرسیون 1، روش های نمونه گیری یک و دو

کارشناس انبار و تدارکات
تئوری سازمان و مدیریت، سیستم های خرید، انبارداری و توزیع، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، حسابداری بهای تمام شده

کارشناس بازرگانی
مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، آمار کاربردی، اقتصاد خرد و کلان

کارشناس منابع آب
زمین شناسی، آبا های زیر زمینی، مدیریت و مهندسی منابع آب، هیدرولوژی، سیستم های انتقال آب


کارشناس GIS
فتوگرامتری، ژئودزی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاربرد سنجش از راه دور

مهندس عمران
مکانیک سیالات و هیدرولیک، تصفیه آب و فاضلاب، سازه های آبی، شبکه های آب و فاضلاب

مهندسی مکانیک (آب و فاضلاب)
استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، توربو ماشین  و سیستم های انتقال آب، سیستم های تهویه مطبوع

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضلاب
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب، طرای تصفیه خانه های آب وفاضلاب، فرایند های فیزیک و شیمیایی اب و فاضلاب، کاربرد موتور تلبمه در تاسیسات آب و فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی
زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی و آزمایشگاه، میکروبیولوژی عمومی و آزمایشگاه (کلیه مباحث میکروبیولوژی عمومی، غذایی، محیطی و صنعتی)، باکتری شناسی پزشکی و آزمایشگاه، میکروبیولوژی پزشکی و آزمایشگاه (ویروس شناسی، ایمنی شناسی، قارج شناسی و انگل شناسی)

کارشناسی آزمایگشاه شیمی
شیمی تجزیه و آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه، شیمی آلی تجزیه و معدنی و آزمایشگاه های مربوط، ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه، 

مهندسی ساختمان (توزیع) - مهندس ساختمان (آب و فاضلاب)
مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) - مکانیک خاک و پی، مکانیک سیالات و هیدرولیک، طراحی سازه های فولادی و بتنی، روش های اجرای ساختمان

کمک کارشناس مالی و اداری 
مبانی سازمان و مدیریت، اصول حسابداری، مالیه و بودجه ریزی دولتی، قانون کار، قانون محاسبات عمومی

مسئول انبار
اصول و مبانی مدیریت، سیستم های انبار داری، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت بازاریابی

تکنیسین برق (تولید)
استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، حرارت مرکزی با هوا و آب گرم، تهویه مطبوع تابستان، سیستم های کنترل تاسیسات

تکنیسین شیمی
شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و آزمایشگاه، شیمی فیزیک و شیمی معدنی، تصفیه آب و آزمایشگاه، اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

کمک کارشناس بازرگانی
مبانی سازمان و مدیریت، اصول علم اقتصاد، مدیریت بازاریابی، بازرگانی بین المللی، سیستم های خرید، انبارداری و توزیع، اصول مذاکرات و مکاتبات بازرگانی

تکنیسین برق (توزیع)
مدارهای الکتریکی، ماشین های الکتریکی (مبانی، ماشین های AC و DC و ترانسفورماتور ها)، اصول سیستم های قدریت، سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، تجهیزات روشناسی و محاسبات

جهت دانلود دروس تخصصی استخدامی وزارت نیرو به لینک زیر مراجعه کنید:


1397/05/21
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.