loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

قرارگاه خاتم,قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء,دفترچه سوالات آزمون استخدامی,سوالات استخدامی

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی قرارگاه خاتم را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:


بخشی از فایل
بخشی از سوالات این فایل در زیر آمده است:
- منشا گرایش به پوشش و عفاف در میان زن و مرد چیست؟
الف) فطرت ب) عقل ج) نفس اماره د) اراده

- به فرمایش امام علی (ع) انسان با کدام موضوع به جنگ با خدا می¬رود؟
الف) کفران نعمت و گناه ب) خودرأیی برای دیگران و انجام گناه
ج) پوشیدن لباس سیاه و اسراف د) فرار از جبهه و همکاری با دشمن

- اینکه پیامبران الهی که صادق¬ترین انسان¬ها بوده¬اند و نسبت به وجود جهان آخرت هشدار داده-اند، بر اساس کدام قاعدة عقلی قابل توجیه است؟
الف) قاعده اختیار و آزادی رفتار ب) قاعده دفع خطر احتمالی
ج) قاعده لاضرر و لاضرار د) قاعده میل به جاوداهنگی

- همنشینی که با انسان دفن می¬شود و در روز رستاخیر با انسان¬ها برانگیخته می¬شود:
الف) فرشتگان مراقب ب) صورت انسانی ج) همزادها د) کردار

- بیت زیر بیانگر به موضوعی است؟ «مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما به تمنای تو در حسرت رستاخیزیم»
الف) مرگ را پایان زندگی دانستن ب) شهادت طلبی
ج) گریز از مرگ و نیستی    د) مرگ را پایان زندگی ندانستن و آخرت را مورد توجه قرار دادن

- بر اساس حدیثی از امام معصوم (ع) در چه صورت خداوند به شخص ایمانی می¬دهد که شیرینی آن را در دل احساس می¬کند؟
الف) مراقبت از چشم ب) حفظ زبان ج) تفکر در آیات الهی د) انجام واجبات دینی

- کدامیک از بستگان برای مردان نامحرمند؟
الف) زن پدر – دختر زن - دختر عمو ب) زن برادر – خواهر زن – دختر عمو
ج) زن برادر – دختر زن – دختر خواهر د) زن پدر – خواهر زن – زن پسر

- کدامیک به ترتیب از مصادیق زکات و خمس است؟
الف) اسب، معدن ب) خرما، غنیمت ج) منفعت کسب ، گندم د) حبوبات ، منفعت کسب

- حضرت علی (ع) در بیان تشبیهی فقر را فرزند .................. و .................. معرفی می¬کنند.
الف) بیکاری، سستی ب) ناتوانی، سستی ایمان ج) ناتوانی، تنبلی د) تنبلی، سیتی ایمان

- عصمت یعنی:
الف) دور ماندن از گناه در تمام عمر به علت ساختمان وجودی خاص در پیامبران
ب) دور ماندن از گناه در تمام عمر که موجبات آن تنها یک موهبت الهی است.
ج) مصونیت از گناه و اشتباه که ناشی از کمال ایمان و رسیدن به درجه یقین و شدت تقواست.
د) ایمان به خداوند متعال و ترس از عقاب، مانع از آن است که پیامبر و امام دچار گناه شوند.

- با نزول آیه تطهیر منظور از افتخار بزرگ که همسر حضرت رسول (ص) به دنبال آن بود چیست؟
الف) بهشت ب) اهل بهشت شدن ج) رضایت و خشنودی خدا د) اهل یقین و علم شدن

- پیوند ناگسستنی عترت رسول خدا (ص) و قرآن در کدام حدیث تاکید شده است؟
الف) ثقلین ب) جابر ج) ولایت د) منزلت

- اگر انسان قبل از نماز شک کند که وضویش باطل شده یا نه، تکلیفش چیست؟
الف) نباید به شک خود اعتنا کند ب) باید برای نماز وضو بگیرد
ج) مستحب است تیمم نماید د) بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد

- اگر نماز ظهر شخصی از سفر قضا شود، قضای آن را چگونه بجا آورد؟
الف) در صورتی که از سفر مراجعت نموده باید شکسته بخواند.
ب) در صورت مراجعت از سفر باید کامل بجا آورد.
ج) در هر صورت باید شکسته بخواند. د) در هر صورت باید کامل بخواند.

- در در کدام قرارداد در برابر مقدار پول معین، مدت تعیین می¬شود؟
الف) مسافات ب) مزارعه ج) مضاربه د) اجاره

- مقصود از حجت ظاهر در حدیث امام صادق (ع) چیست؟
الف) عقل و نقل ب) قرآن و حدیث ) قرآن و برهان د) پیامبران و امامان

- امام علی (ع چه چیزی را در انسان نجات دهنده نزدیک کننده به خدا و بهترین ثروت و کمال توصیف کرده است؟
الف) فطرت ب) فکر ج) نفس د) عقل
18- مرگ نسبت به کدام عالم، مرگ محسوب می¬شود؟
الف) آخرت ب) برزخ د) دنیا د) رحم مادر

- آیه: «بگو همان کسی آن را زنده می¬کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست» ما را متوجه چه موضوعی می¬کند؟
الف) امکان معاد - اشاره به پیدایش نخستین انسان
ب) ضرورت معاد - در پرتو عدل الهی
ج) امکان معا - اشاره به قدرت نامحدود خدا د) ضرورت معاد - در پرتو حکمت الهی

- نفخ صور چگونه صورت می¬گیرد و قرآن آن را چگونه یاد کرده است؟
الف) ناگهانی – صیحه ب) تدریجی – صیحه ج) ناگهانی – صعقه د) تدریجی - صعقه
اطلاعات عمومی

- مدیر کار آفرین:
الف) به عوامل و نیازهای انسانی توجه می¬کند.
ب) بر سازماندهی کارها و ابتکار عمل تاکید می¬کند.
ج) هدف¬گراست و نسبت به پذیرش مسئولیت، تمایل زیادی دارد. د) هر سه گزینه

- وظیفه دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت بر عهده ............. است.
الف) هیئت عاغلی واگذاری ب) هیئت وزیران
ج) سازمان خصوصی¬سازی د) وزارت امور اقتصادی و دارایی

- کدام مکتب به منافع یک ملت و اعضای آن بیش از دیگر ملت¬ها توجه دارد؟
الف) لیبرالیسم ب) آنارشیسم ج) سوسیالیسم د) ناسیونالیسم

- سازمان جاسوسی «سیا» و «موساد» به ترتیب مربوط به کدام کشورها می¬باشند؟
الف) انگلستان، آمریکا ب) آمریکا، انگلستان ج) اسرائیل، آمریکا د) آمریکا، اسرائیل

- امام خمینی (ره) مردم را برای دفاع بی خوف و هراس از حق و نترسیدن از قدرت¬های شیاطین به چه چیزی توصیه کردند؟
الف) وحدت ب) ساده زیستن
ج) کسب علم و دانش د) مجهز شدن به تجهیزات و امکانات نظامی

- مرجع تصویب بودجه سالانه کشور کدام است؟
الف) دولت ب) مجلس شورای اسلامی
ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام د) هیات وزیران

- هماهنگ نمودن فعالیت¬های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی بر عهده کدام مرجع است؟
الف) مقام رهبری ب) نیروی انتظامی ج) سپاه پاسداران د) شورای عالی امنیت ملی

- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام از وظایف ................ است.
الف) قوه قضائیه ب) نیروی انتظامی ج) وزارت اطلاعات د) سپاه پاسداران

- فاتو “F.A.O” یک سازمان ................... است.
الف) بین¬المللی کار ب) خوار و بار و کشاورزی ج) بهداشتی و پزشکی د) فرهنگی و اجتماعی

- مفهوم “NPT” چیست؟
الف) معاهده نظامی و هسته¬ای ب) معاهده گسترش سلاح¬های هسته¬ای
ج) معاهده منع گسترش سلاح¬های هسته¬ای د) دستیابی به سلاح هسته¬ای

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی