دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 - گروه شغلی دوم

 
آزمون استخدامی آموزش و پرورش در 15 تیر 97 در گروه های شغلی مختلف برگزار شد، دفترچه سوالات استخدامی تمام گروه های شغلی به صورت رایگان در وبسایت قرار گرفته است، در این بخش دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرروش برای گروه شغلی دوم را قرار داده ایم که از لینک زیر قابل دانلود می باشد:

همچنین جهت دریافت بسته جامع استخدام آموزش و پرورش که شامل تمام آنچه که در رشته های تخصیلی مختلف ممکن است به آن جهت آمادگی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و کسب درصد بالا نیاز داشته باشید در لینک زیر برای دانلود قرار گرفته است:

بخشی از فایل
- برای اتصال کامپیوترهای یک ساختمان، از کدام نوع شبکه کامپیوتری استفاده می¬شود؟
1) WAN 2) CAN 3) LAN 4) BAN

- کدام مورد درخصوص یک سیستم عامل Windows 7 چند کاربره، صحیح است؟
1) به صورت خودکار، برای هر کاربر یک محدودیت زمانی در نظر گرفته می¬شود.
۲) هر کاربر می¬تواند برخی از تنظیمات حساب کاربری خود را تغییر دهد.
۳) به هر کاربر، یک کلمه عبور Administrator اختصاص می¬یابد.
۴) در صورت حذف نرم¬افزار از سیستم توسط یک کاربر، سایر کاربران قادر به استفاده از آن نخواهند بود.

- Gadgetها در کدام بخش از Windows 7، قابل استفاده هستند؟
1) Taskbar 2) Start Menu
3) Folder 4) Desktop

- شکل زیر، تعدادی Tab Stop Marker را در خط کش نرم افزار Word 2013 نشان می-دهد. کدام مورد، در خصوص روش حذف آنها، صحیح نیست؟
۱) راست کلیک بر روی هریک از آنها و انتخاب Clear All از پنجره Tabs
 ۲) دو بار کلیک بر روی خط کش و انتخاب Clear All از پنجره Tabs
۳) کشیدن آنها به خارج از خط کش
۴) دو بار کلیک بر روی هریک از آنها و انتخاب Clear All از پنجره Tabs

- در نرم افزار Word، با استفاده از خط کش، کدام مورد را نمی¬توان تغییر داد؟
1) Right Indent 2) Center Indent
3) Tab Stop Position 4) Left Indent

- استفاده از کدام مورد، تغییر جدید در سند ذخیره شده Word را ذخیره می¬کند و می¬بندد؟
1) Ctrl + S 2) Alt + F4
3) Ctrl + W 4) Ctrl + F4

- کدام مورد در خصوص درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر در نرم¬افزار Excel، به ترتیب، صحیح است؟
- برای سربرگ کاربرگ¬ها (Worksheet Tabs)، می¬توان رنگ¬های دلخواه تعیین کرد.
- می¬توان تصویری را به عنوان زمینه یک کاربرگ انتخاب کرد.
۱) درست – نادرست 2) نادرست – درست
۳) نادرست – نادرست ۴) درست - درست

- شکل زیر، بخشی از یک کاربرگ را در نرم¬افزار Excel نشام می¬دهد. نتیجه تابع زیر، کدام است؟
IFERROR (A3/B3, “Error in calculation”)
B A
2 3 1
1 3 2
0 2 3
1) 2 2) #Error
3) Error in calculation 4) #Value!

- شکل زیر، بخشی از پنجره نرم¬افزار Excel 2013 را نشان می¬دهد. در قسمتی که با <<< مشخص شده است، کدام عمل زیر، قابل انجام است؟
 
1) درج و ویرایش فرمول¬ها و توابع 2) تغییر فرمت سلول¬ها
3) جست و جو در سلول¬ها 4) درج مقدار پیش¬فرض برای سلول¬ها

- رابطه (Relationship) در نرم¬افزار Access، بین کدام¬یک از موارد زیر، ایجاد می¬شود؟
1) فرم¬ها 2) جدول¬ها
3) فیلدها 4) جست¬وجوها

- کدام مورد، سربرگ¬های دائمی در نرم¬افزار PowerPoint 2013 را نشان می¬دهد؟
1) Transitions, Picture 2) Picture, Table
3) Layout, Insert 4) Home, Transitions

- درصورتی که در نوار آدرس نرم افزار Internet Explorer عبارت microsoft را تایپ کنید و سپس کلید Enter را بزنید، کدام عمل رخ خواهد داد؟
۱) خطایی مبنی بر وارد نکردن دامنه به صورت کامل، مشاهده خواهید کرد.
۲) به آخرین صفحه مشاهده شده هدایت می¬شوید که در دامنه آن، کلمه microsoft وجود دارد.
3) این عبارت، در موتور جست¬وجویی که در نرم¬افزار به عنوان پیش¬فرض تعریف شده است، جست¬وجو می¬شود.
۴) به سایت microsoft. com هدایت می¬شوید.

- فرض کنید شما دارای دو آدرس ایمیل شخصی و سازمانی هستید. اگر بخواهید ایمیل¬های ارسال شده به ایمیل شخصی را در ایمیل سازمانی خود نیز دریافت کنید، بهترین روش کدام است؟
۱) استفاده از قابلیت Forwarding در ایمیل شخصی
۲) دریافت اشتراک ماهانه یا سالانه از دو سرویس دهنده ایمیل¬ها
۳) قابلیت دریافت ایمیل¬های شخصی، در ایمیل¬های سازمانی وجود ندارد.
۴) ساخت ایمیل سازمانی با ID مشابه ایمیل شخصی

- در بیت زیر، معنی واژه «زلّت» کدام است؟
«به پاکان کز آلایشم دور دار وگر زلّتی رفت معذور دار»
1) خطا و لغزش ۲) گمراهی و نادانی
۳) خفت و خواری ۴) هوا و هوس

- معنی واژه¬های «جولاهه - حلیه - اهمال»، به ترتیب، کدام است؟
1) عنکبوت - آرایش - بی نظیر و بی همتا ۲) بافنده - زیور – فروگذاشتن
۳) بافته - شیرینی - سستی کردن در کاری ۴) نسّاج - زینت - همتا و نظیر

- در متن زیر، چند «غلط املایی» یافت می¬شود؟
«اگر پیش از این نسیم این راحت به دماغ من رسیده بودی و لذّت فراغت و حلاوت قناعت به کام من پیوسته بودی، هرگز خویشتن بدان ملکِ بسیار طبعتِ اندک منفعت آلوده نگردانیدمی.»
۱) دو 2) سه 3) چهار 4) یک

- در کدام عبارت، «غلط املایی» یافت می¬شود؟
1) اندر وقت دو غلامِ سرایی به راه کرد با فرمان¬ها به شحنگان نواحی تا ضیاع و عقار آن مرد باز دادند.
۲) تو را نتوانم گفتن که به سیم سخی باش، باری دون همّت مباش و جهد کن تا از صبوح پادشاهی مست نگردی.
۳) حکیمان گفته¬اند: چشمه امارت و خرّمیِ عالم پادشاه دادگر است و چشمه دژمی عالم، پادشاه بیدادگر است.
۴) بعد از آن کس را زهره نبود که بر فرمان کار نکردی و امرها نافذ گشت و مردمان در راحت افتادند.

- کدام بیت، دارای آرایه پارادوکس (متناقض نما) است؟
۱) کار دوران چیست جمعیّت پریشان ساختن سیل مجبور است در معموره ویران ساختن
۲) شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست
۳) این که گاهی می¬زدم بر آب و آتش خویش را روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع
۴) شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی آن را که نیست عالم غم نیست عالمی

- بیت زیر، فاقد کدام آرایه ادبی است؟
«گفتم ز دل خویش دهان سازمت ای ماه گفتا نتوان ساخت ز یک نقطه دهانی»
۱) تشبیه 2) استعاره ۳) اغراق ۴) اسلوب معادله

- در بیت زیر، مفهوم کنایی «پیراهن در نیل زدن» کدام است؟
«یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفررنگ رفت تا مصر که در نیل زند پیراهن»
1) مقام یافتن ۲) سوگواری کردن
۳) زندانی شدن ۴) عشق ورزیدن

- مصراع زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟
«پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک انداز»
1) او را به چشم پاک توان دید چون هلال هر دیده جای جلوه آن ماه¬پاره نیست
۲) دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت
۳) دیدۀ امید را کردی سفید از انتظار دوستان را خود نبود این چشم از دلداریت
۴) آب چشمم که بر او منّت خاک در توست / زیر صد منّت او خاک دری نیست که نیست

- مفهوم عبارت «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.»، از کدام بیت دریافت می¬شود؟
۱) هرکه در او جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است
۲) در میان جاهل و عاقل بود فرقی سلیم مدعی گر با تو بد باشد تو با او خوب باش
۳) گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم
۴) آز خود را به زیر پای درآر عقل را جوی و جهل را بگذار

- برای نشان دادن مفهوم «تردید یا استهزا»، کدام علامت نگارشی، کاربرد دارد؟
۱) تعجب (!) ۲) نقطه ویرگول (؛)
۳) دونقطه (:) ۴) سؤال (؟)

- در متن زیر، چند «غلط نگارشی» یافت می¬شود؟
«بی¬شک و تردید، شما خود در زندگی بارها نیاز برای نوشتن را احساس کرده¬اید. حتی شاید برایتان پیش آمده باشد که به قول معروف، نیاز به درد دل پیدا کرده باشید و شاید از شدت ناراحتی، برعلیه کسی، نامه¬ای محرمانه نوشته باشید.»
1) سه 2) چهار ۳) پنج ۴) دو

- در کدام مورد، هر دو گروه واژه، «هم آوا» هستند؟
۱) عصیر و اثیر، فترت و فطرت ۲) هرس و حرس، گل و مل
۳) نغز و نقض، دادار و دیدار ۴) خوار و خار، ضلالت و ذلالت

- نوشتن نقش نمای اضافه در کدام گروه واژه¬ها، الزامی است؟
1) اسب سواری - شعر شاعر ۲) لب تشنه - توپ بازی
۳) قد بلند - حقوق کار ۴) سخن معلم - جناب عالی

1398/01/24
1398/01/27 18:41
سلام
مررسی بخاطر وبسایت خوبتون
میشه لطف کنید دفترچه گروه پنجم برای اسفند سال 97 رو هم بذارید
خیلی ممنون
دانلود تست
سلام از لینک زیر دریافت کنید:
http://downloadtest.ir/post/806
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو