loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دبیر علوم تجربی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات استخدامی,آزمون استخدامی 15 تیر 97,پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی,سوالات تخصصی,دبیری

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای خوشه شغلی آموزگار ابتدایی را از لینک زیر دریافت کنید:

بخشی از فایل
بخشی از سوالات این دفترچه را در زیر می توانید مشاهده کنید، با توجه به این که اکثر سوالات دارای شکل و نمودار می باشد، تنها چند مورد از سوالات را توانستیم در زیر قرار دهیم.

- کدام مقایسه در خصوص نقطه جوش ترکیب¬های داده شده صحیح است؟
1) متیل نیتریت < نیترومان ۲) اتانول < دی متیل اتر
3) استیک اسید < استالدهید ۴) پاراهیدروکسی بنزوئیک اسید < بنزوئیک اسید

- قدرت اسیدی کدام ترکیب، بیشتر از سایر ترکیب¬های داده شده است؟
1) ایزوپروپیل الکل ۲) دی اتیل مالونات ۳) استون 4) استیلن

- نام ترکیب روبه رو و موقعیت گروه های متیل در آن، کدام است؟ (شکل در اصل فایل موجود می باشد)
1) سیس – 1 ، 3 - دی متیل سیکلو هگزان - یکی محوری و دیگری استوایی
۲) ترانس – 1 ، 3 - دی متیل سیکلو هگزان - یکی محوری و دیگری استوایی
۳) سیس – 1 ، 3 - - دی متیل سیکلو هگزان – هر دو استوایی
۴) ترانس – 1 ، 3 - - دی متیل سیکلو هگزان – هر دو استوایی

- در 20 گرم از محلول 2 مولال پتاسیم نیترات، چند گرم از این ماده وجود دارد؟ (Mw=101 g⁄mol)
1) 04/5 2) 00/2 3) 50/7 4) 06/6

- میزان بوتیل آمین در نمونه آب چاه، چند بار به وسیله یک حسگر گازی اندازه¬گیری شد (n=8). تمام مقادیر در حد فاصل 2/195 و 4/196 هستند. اگر فرض شود که خطای معین وجود ندارد (با حدّ اطمینان 99%)، انحراف استاندارد کدام است؟ (t_99=3)
1) 56/0 2) 09/0 3) 6/1 4) 12/1

- برای ساخت یک لیتر محلول بافر AH/NaA با غلظت 1/0 مولار و 1/5 = pH، تعداد مول¬های NaA و HA لازم، به ترتیب، کدام می¬تواند باشد؟ (8/4 = pKs و 3/0 = 2 log)
1) 02/0 و 03/0 2) 03/0 و 06/0 3) 03/0 و 02/0 4) 06/0 و 03/0

- pH محلول 1/0 مولار HCN ( 8/8 = pKs )، چند برابر pH محلول 8/0 مولار بوتیریک اسید (8/4 = pKs ) است؟ (3/0 = 2 log)
1) 23/0 2) 2 3) 5/1 4) 4

- کدام مورد در خصوص تیتراسیون های کمپلکسومتری، صحیح است؟
۱) روش نیتراسیون معکوس، برای اندازه¬گیری کاتیون¬هایی مفید است که با EDTA، کمپلکس¬های ناپایداری تشکیل می¬دهند.
2) برای نگهداشتن یون فلزی به شکل محلول، به خصوص در اواخر تیتراسیون، حضور عامل کمپلکس کننده کمکی الزامی است.
3) افزایش غلظت عامل کمپلکس کننده کمکی، به تشخیص نقطه پایانی کمک می¬کند.
4) هر چه ثابت تشکیل کمپلکس بزرگ¬تر باشد، حداقل pH مجاز نیتراسیون کاهش می¬یابد.

- در خصوص تکنیک AC پلاروگرافی، کدام مورد صحیح نیست؟
۱) در ابتدای نمودار پلاروگرافی، شدت جریان کم است.
۲) در این روش، یک مدولاسیون رخ می¬دهد.
3) کاربرد این روش، برای اندازه¬گیری ترکیبات قابل احیا با سینتیک کند است.
4) برای نیم¬واکنش¬های برگشت¬ناپذیر پاسخی نمی¬دهد.

- حداکثر نمایش هرز قابل اندازه¬گیری در یک دستگاه اسپکتروفتومتر، 05/0% است. حداکثر جذب قابل ثبت در این دستگاه کدام است؟ (log⁡5=0.7)
1) 3/3 2) 3/5 3) 9/0 4) 3/1

- برای آنالیز همزمان چند عنصری با استفاده از لامپ کاتد حفره¬مدار (H.C.L)، در کدام بخش شکل زیر، باید مخلوط عناصر قرار گیرد؟ شـــکل
1) b 2) a 3) d 4) c

- دو گونه X و Y در یک نمونه بساب، با ثابت¬های توزیع ۹۶ و 6/7 ارزش اندازه¬گیری بالایی دارند. بهترین استخراج مایع - مایع، در کدام نسبت V_erg⁄V_eq  انجام می¬شود؟
1) 01/0 2) 12/0 3) 54/8 4) 64/1

- برای یک گونه در دستگاه رامان، خط ۵۵۰ نانومتر ظاهر شده است. اگر منبع تابش، لیزر ۵۰۰ نانومتری باشد، مقدار جابه-جایی استوک، چقدر است؟
1) cm-1 909 2) cm-1 181 3) cm-1 1818 4) cm-1 9090

- اگر مقدار معینی از کمپلکس فلزات واسطه را به نمونه آلی در طیف سنجی HNMR1 اضافه کرده و سپس طیف گرفته شود، مهم¬ترین تغییر در طیف، کدام است؟
1) جابه¬جایی شیمیایی هیدروژن¬ها و ساده¬تر شدن طیف
2) تغییرات طیف، تابع نوع لیگاند فلز است.
3) افزایش ارتفاع پیک¬ها به دلیل مکانیزم آسایشی دو قطبی - دو قطبی
4) کاهش همپوشانی به دلیل پدیده قلقلک اسپین (spin tickling)

در لینک بالا تمام آنچه که برای استخدام شغل دبیر علوم تجربی نیاز است را می توانید دریافت کنید.

استخدام های مرتبط
استخدام آموزش و پرورش سال 98 برای شغل دبیر علوم تجربی در سراسر کشور برگزار می گردد و ثبت نام در آزمون از طریق وبسایت سازمان سنجش تا 12 مهر ادامه خواهد داشت، آزمون در تاریخ 30 آبان برگزار می گردد.
همچنین جهت مشاهده سرفصل های عمومی و تخصصی شغل دبیری علوم تجربی در آزمون استخدامی و رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای این آزمون به این صفحه مراجعه کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی