loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دبیر تربیت بدنی,دبیر ورزش,دفترچه سوالات تخصصی,آموزش و پرورش,استخدام 15 تیر 97,سوالات استخدامی,دبیری

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای رشته شغلی دبیر تربیت بدنی در دو بخش دفترچه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی و دفترچه سوالات عمومی دبیر تربیت بدنی مربوط به پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در مورخه 15 تیر 97 برگزار شد می توانید از لینک زیر هم اکنون دانلود کنید:

بخشی از فایل
جهت آشنایی با این فایل بخشی از سوالات این فایل در زیر آمده است:

برای یک معلم فرایندگرا، کدام جزء از برنامه اهمیت زیادی ندارد؟
1) تعامل 2) تلاش فردی 3) ارزیابی پایانی 4) مشارکت گروهی

- بر اساس کدام نوع از انواع تعاملات آموزشی، در کلاس¬های درس تربیت بدنی، معلم باید از نظر آمادگی جسمانی، آموزش مهارت¬های ورزشی و رفتار آموزشی برای شاگردان الگو باشد؟
1) شکل¬دهی رفتار 2) تعامل کلاسی 3) بازتاب اندیشه 4) تبادل نظر

- کدام گروه از اهداف ملاک سنجش و ارزیابی عملکرد دانش¬آموزان محسوب می¬شوند؟
1) کلی 2) دوره 3) جزئی 4) رفتاری

- بیان کلمات تشویق¬آمیز با تکان دادن سر توسط معلم در یک فراید ارتباطی بین معلم و دانش¬آموز، کدام عنصر ارتباط محسوب می¬شود؟
1) پیام 2) کانال ارتباط 3) رمزگشایی 4) تصمیم فرستنده پیام

- کدام روش گروه¬بندی برای آموزش و به ویژه برای انواع بازی، ورزشی و مسابقه، مفید است؟
1) گروه¬بندی بر اساس سن 2) گروه¬بندی نامتجانس
3) گروه¬بندی بر اساس قد 4) گروه¬بندی متجانس

- در موقعیت¬های بحرانی، بروز رفتارهای غلط و سوء آموزشی در مسابقات ورزشی، تمایل بیشتر معلم استفاده از گناه روش اداره کلاسی تربیت بدنی است؟
1) معلم – محور 2) دانش¬آموز – محور 3) بینابینی 4) مشارکتی

- توانایی پیش¬بینی مواردی که ممکن است در طول آموزش اتفاق بیفتد، مربوط به کدام¬یک از اجزای تدریس است؟
1) بازاندیشی 2) رفتار فردی 3) شهود و اشراق 4) شخصیت فردی

- در کدام مرحله از مراحل تدریس، اصول آموزش و یادگیری با توجه به اهداف درس در سه حیطه نگرش و مهارت، اهمیت ویژه¬ای دارد؟
1) پایان کلاس 2) مدیریت کلاس
3) فعالیت¬های مقدماتی 4) موضوع و متن اصلی درس

- به طور میانگین، چند درصد توده عضلانی تا سن 80 سالگی کاهش می¬یابد؟
1) 15 2) 30 3) 50 4) 65

- هنگام تولد، کدام بازتاب فعال است؟
1) بارباب نامتقارن گردن ۲) بازتاب متقارن گردن
۳) بازتاب چتر نجات 4) بازتاب لابیرنتی

- کدام عامل، باعث کوتاه¬تر شدن طول گام در راه رفتن سالمندان می¬شود؟
۱) کاهش توده عضلاتی ۲) مشکلات دستگاه عصبی
3) ترس از افتادن 4) کاهش انعطاف¬پذیری

- کدام حرکت بنیادی، دارای الگوی گام¬برداری متقارن است؟
1) یورتمه رفتن 2) سکسکه کردن 3) لی لی کردن 4) سُر خوردن

- کدام محدودیت در الگوهای گرفتن کودکان، اثر کمتری دارد؟
۱) مسیر پرتاب توپ 2) فاصله پرتاب 3) اندازه توپ 4) شکل توپ

- کدام واژه، به تکلیفی دلالت دارد که هدف خاصی دارد؟
1) مهارت 2) حرکت 3) توانایی 4) الگوی حرکتی

- کدام سیستم حافظه، با تکالیف حرکتی بیشتر ارتباط دارد؟
1) ادراکی 2) رویه¬ای 3) معنایی 4) رویدادی

- ورزشکار در شرایط اجرا (عملکرد)، به چه نوع کانون توجهی نیاز دارد؟
۱) باریک بیرونی ۲) باریک درونی ۳) پهن بیرونی ۴) پهن درونی

- در کدام روش کاهش تواتر باز خورد، ارائه بازخورد به اجرای فرد بستگی دارد؟
۱) خلاصه ۲) میانگین ۳) حذف شده ۴) دامنه¬ای

- قانون تمرین، کدام شکل منحنی اجرا را پیش¬بینی می¬کند؟
1) خطی 2) S شکل 3) شتاب منفی 4) شتاب مثبت

- اولین فرایند موثر بر یادگیری مشاهده¬ای، کدام است؟
1) یادداری 2) تولید رفتار 3) توجه 4) انگیزش

کدام خطا می¬تواند معیار اندازه¬گیری دقت در موقعیت¬های دو بعدی باشد؟
1) منشعب 2) متغیر 3) ثابت مطلق 4) تغییرپذیری کلی

- قانون هیگ، ارتباط کدام عامل با زمان واکنش را بیان می¬کند؟
1) سازگاری محرک و پاسخ ۲) تعداد محرک و پاسخ
3) قابلیت پیش¬بینی 4) میزان تمرین و تجربه
مبانی فیزیولوژی ورزشی

- پروتئین دریافتی پیشنهادی برای ورزشکاران تفریحی، روزانه چند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است؟
1) 1 2) 8/0 3) 2/1 4) 6/4

- ورزشکاری استقامتی در یکی دو ماراتون، ۳ لیتر عرق را بخار می¬کند. وی تقریبا چند کیلوکالری گرما دفع می¬کند؟
1) 560 2) 1250 3) 1750 4) 2000

- چهار ورزشکار «الف»، «ب»، «ج» و «د»، به ترتیب، توده عضلانی زیادتری دارند، متابولیسم بازال کدام¬یک بیشتر است؟
1) «الف» 2) «ب» 3) «ج» 4) «د»

- ورزشکاری ظرف ۱۰ روزه به توده عضله چهار سر رانی خود ۱۷۵ گرم می¬افزاید، وی بدین-ترتیب، چند گرم آب در این عضله، بیشتر ذخیره می¬کند؟
1) 470 2) 350 3) 175 4) کمتر از 100

- در مقایسه با غیر ورزشکاران، آستانه لاکتات در کدام دسته از ورزشکاران، در شدت زیادتری از فعالیت ورزشی پدیدار می¬شود؟
۱) استقامتی 2) قدرتی 3) توانی 4) انفجاری

- هنگام سوخت و ساز هوازی یک اسید چرب آزاد، نسبت VCO2 به VO2 تقریبا چند است؟
1) 7/0 2) 86/0 3) 1 4) 8/4

- با فرض برابری توده عضلانی و ترکیب بدنی برابر، سهم مسیر انرژی بی¬هوازی و هوازی در 2دقیقه به ترتیب، تقریبا چقدر است؟
1) 80 و 20 2) 40 و 60 3) 30 و 70 4) 60 و 40

- ورزشکاری پس از تمرین¬های پلیومتریک، حداکثر با چند درصد می¬تواند ارتفاع پرش عمودی را افزایش دهد؟
1) 100 2) 80 تا 90 3) 20 تا 30 4) 10 تا 12

- کدام پروتئین، در بدن ورزشکار، از دو زنجیره سنگین یکسان و دو جفت زنجیره سبک تنظیمی و اصلی تشکیل شده است؟
1) ستین 2) اسکیمر بن 3) تروپوموزین 4) میوزین

- در کدام فعالیت ورزشی ورزشکاران فعال، عضله در حالی که نیرو تولید می¬کند، طویل می-شود؟
1) استتریک 2) کانسنتریک 3) ایزومتریک 4) ایزوتونیک

استخدام های مرتبط
با توچه به این که آزمون استخدامی آموزش و پرورش در آبان سال 98 به صورت مشترک با هفتمین استخدام دستگاه های اجرایی کشور برگزار می گردد و ثبت نام از طریق وبسایت سازمان سنجش در حال انجام می باشد، در مورد رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای شغل دبیری عربی که تقریبا در تمام استان های کشور جذب نیرو دارد و در مورد سرفصل های آزمون می توانید به این صفحه مراجعه کنید.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی