loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

کارشناس راه ساختمان و شهرسازی,دستگاههای اجرایی کشور,پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور,دفترچه سوالات تخصصصی

دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی که در پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور در پانزدهم تیر هزار و سیصد و نود و هفت برگزار گردید را در لینک زیر برای دانلود قرار داده ایم:

لینک دانلود: دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی (به زودی...)
لینک بالا به زودی تا پایان همین هفته فعال خواهد شد، دفترچه مدکور مربوط به آزمون 15 تیر سال جاری دستگاههای اجرایی می باشد که زیر نظر سازمان سنجش برگزار گردید.

بخشی از فایل
جهت آشنایی به این فایل، بخشی از سوالات این دفترچه در زیر آمده است:
- در چارچوب ضوابط اختصاصی راه¬های خروج از بنا و فرار از حریق در تصرف¬های تجمعی، نصب درهای کشویی یا کرکره ای با ریل افقی با عمودی، درکدام گروه مجاز نیست؟
1) فقط «الف» 2) فقط «ج» 3) «الف» و «ب» 4) «ب» و«ج»

- دیوار یا دیواره¬ای که راهروی خروج را قطع و به یک یا چند در مجهز بوده و مانع گسترش آتش باشد، چه نامیده می¬شود؟
1) دودبند 2) کتیبه 3) حریق بند 4) آتش پناه

- بر اساس الزامات عمومی ساختمان، در آشپزخانه¬های باز و دیواری، کدام مورد الزامی است؟
1) نصب سیستم گرمایشی 2) عایق بودن دیوارها
3) پیش بینی هواکش یدک 4) تخلیه هوای مکانیکی

- در کدام بخش ساختمان، دیوارها تا ارتفاع حداقل 2 متر از کف، باید با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود؟
1) دستشویی 2) حمام 3) توالت 4) آشپزخانه

- در تعیین تغیر مكان جانبی نسبی طبقات در طراحی لرزه¬ای ساختمان، برای زلزله سطح بهره¬برداری، کدام مورد در خصوص در نظر گرفتن اثر P-∆ صحیح است؟
1) حتما باید لحاظ شود. 2) می¬توان صرف نظر نمود.
3) بستگی به شکل¬پذیری دارد. 4) وابسته به ارتفاع طبقه است.

- در طراحی کدام مورد، ضریب اطمینان موجود در مقابل واژگونی، حداقل برابر 75/1 درنظر گرفته می¬شود؟
1) دیوارهای حائل   2) دیوارهای برشی 3) شالوده¬های نواری 4) شالوده¬های منفرد

- اجزای خرپاها که برای پوشش سالن¬های صنعتی به کار می¬روند، علاوه بر بارهای زنده وارد به سقف، باید چه نیرویی را تحمل کنند؟
1) بار گستره یکنواخت برابر 0.5 kN/m2 2) بار گسترده مکشی مطابق ضوابط
3) بار متمرکز kN 10 به طور موضعی 4) هیچ بار اضافی علاوه بر بار زنده

- در چارچوب الزامات عمومی طراحی و اجرای ساختمان¬های آجری با کلاف، کدام ضابطه صحیح است؟
1) طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا 30 متر بیشتر نباشد.
2) طول ساختمان از دو برابر عرض آن با 20 متر بیشتر نباشد.
3) لازم است درز انقطاع در شالوده ساختمان امتداد یابد.
4) لازم نیست درز انقطاع در شالوده ساختمان امتداد یابد.

- در ساختمان¬های آجری با کلاف، کدام مورد می¬تواند به عنوان پشت¬بند دیوار باربر محسوب شود؟
1) کلاف قائم 2) میلگرد آجرها 3) دیوارهای جداگر 4) نعل درگاهی

- محصول نهایی عایق¬های رطوبتی پیش¬ساخته قیری که به صورت رول بسته¬بندی می¬شوند، باید به چه حالتی حمل شوند؟
1) افقی 2) عمودی 3) مورب 4) دلخواه

- کدام نوع آجر مصرفی در ساختمان¬ها، به صورت سوراخ دار تولید و مصرف نمی¬شوند؟
1) آجرنمای متعارف 2) آجر ماسه آهکی 3) آجر باربر مهندسی 4) آجر نمای پلاکی

- در تعیین مقاوت و با ظرفیت باربری مجاز پی (شالوده) در خاک¬های چسبنده که در آنها فشار آب حفره¬ای می¬تواند تغییراتی در مقاومت برشی خاک ایجاد کند، کدام شرایط باید به طور مجزا در نظر گرفته شود؟
1) رطوبت متعارف و اشباع 2) رفتار خطی و غیر خطی
3) کوتاه و بلند مدت 4) نشست آنی و طولانی

- در چارچوب ضوابط و ملاحظات طراحی و اجرای پی¬های عمیق (شمع¬ها) در هر پروژه، کدام مورد توصیه می¬شود؟
1) انجام حتی المقدور یک آزمایش بارگذاری استاتیک تا حد گسیختگی 
2) بیرون کشیدن حتی الامکان یک شمع کوبشی در حد اصطکاک مثبت
3) بیرون کشیدن حتی الامکان یک شمع برجا در حد اصطکاک منفی
4) انجام حتی المقدور یک آزمایش بارگذاری دینامیکی تا حد تسلیم

- در عملیات برپایی و نصب اسکلت فلزی ساختمان، برای کدام موارد باید نقاط اتصال در قسمت¬های مناسبی از قطعات فولادی پیش¬بینی شود؟
1) لچکی¬های کوتاه و مهاربندی¬های ستون 2) تسمه¬های مهار و داربست¬های معلق
3) قلاب طناب مهار و داربست¬های معلق 4) خاموت¬های کوتاه و مهاربندیهای ستون

- برای جلوگیری از ریزش مصالح و ابزار و همچنین حفظ محیط زیست، باید جداره¬های خارجی ساختمان در دست احداث، با استفاده از کدام نوع پرده پوشانده شود؟
1) تور فلزی 2) برزنتی 3) رابینس 4) اسفنجی

- در مقررات ملی ساختمان، مبحث طرح و اجرای ساختمان¬های بتن آرمه، اجزایی که بخشی از نیروهای اینرسی ناشی از زلزله داخل دیافراگم را به سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی منتقل می¬کند، کدام است؟
1) تسمه¬های همبسته 2) اجزای دوخت 3) تسمه¬های محصور 4) اجزای جمع کننده
تکنولوژی بتن

- تخریب بتن از داخل خود، ناشی از کدام عامل می¬تواند باشد؟
1) خوردگی فولاد مدفون در بتن 2) حمله سولفاتی آب یا خاک
3) واکنش قلیایی سنگدانه¬ها 4) دوره¬های یخ زدن و آب شدن

- مخلوط¬های آزمایشی آزمایشگاهی بتن با نسبت های اختلاطی و روانی لازم برای کار مورد نظر، باید چه شرطی را برآورده کنند؟
1) اختلاف اسلامپ آنها با مقدار حداقل مجاز ±2 mm باشد.
2) حداقل با سه نسبت مختلف آب به سیمان ساخته شوند.
3) بعد از گذشت حداقل 28 روز از سن آنها، آزمایش شوند.
4) حداکثر انحراف استاندارد مقاوت آنها برابر MPa 4 باشد.

- در انتقال بتن به وسیله پمپ، حداکثر نسبت اندازه کدام نوع سنگدانه به کوچک¬ترین قطر داخلی لوله انتقال بتن، برابر 4/0 است؟
1) به صورت ریزدانه 2) کاملا تیز گوشه 3) به صورت پهن دانه 4) کاملا گرد گوشه

- در کدام شرایط، اسلامپ بتن نباید از cm 5 بیشتر انتخاب شود؟
1) عدم استفاده از مواد افزودنی روان کننده 
2) عدم استفاده از میکروسیلیس در هوای سرد
3) انتخاب نسبت آب به سیمان بین 4/0 تا 5/0
4) انتخاب نسبت شن به ماسه بین 4/0 تا 5/0

- اختلاف دما در نقاط مختلف بتن، ناشی از گرمای هوا و گرمای آبگیری، باعث ایجاد کدام مورد در بتن می¬شود؟
1) تخلخل 2) لخته 3) تنش 4) پوسته

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی