loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 برای اولین بار در سه بخش عمومی، اختصاصی و تخصصی برگزار گردید که یکی از دروس تخصصی برای رشته شغلی آموزگار ابتدایی درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی بود، در این بخش سوالات آخرین آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای این درس به صورت رایگان قرار گرفته است.

جهت دانلود کامل اصل دفترچه سوالات آموزگار ابتدایی سال 1402 به صورت فایل pdf در سه بخش عمومی، تخصصی و اختصاصی به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی سال 1402 با پاسخنامه

سوالات رایگان

مفاهیم پایه متون و روش­های یاددهی قرآن و هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی

۱۶۱- کدام مورد در خصوص تفاوت روخوانی و روان خوانی صحیح است.

۱) روخوانی، شامل بخش خوانی و روان­خوانی شامل شمرده خوانی است

2) روخوانی، شامل شمرده­خوانی و روان خوانی شامل بخش خوانی است.

3) روخوانی، مهارت دیداری و روان خوانی مهارت شنیداری است.

۴) روخوانی، مهارت شنیداری و روان خوانی مهارت دیداری است.

162- چه زمانی از قرائت الگو (کتاب گویا/ رمزینه سریع پاسخ) استفاده می­شود؟

1) همزمان با آموزش روخوانی                        2) بستگی به سلیقه معلم دارد

3) قبل از آموزش روخوانی                            4) پس از آموزش روخوانی

163- در کلمه «نوحیها» به کدام یک از ویژگی­های رسم­الخط آموزشی (قرآن کم علامت) اشاره شده است؟

1) تمایز حروف ناخوانا                                 2) اکتفا به علائم ضروری

3) عدم تداخل و ترکیب حروف و حرکات           4) استفاده از رسم الاملای عربی

164- باتوجه به جدول اهداف، نشانه­های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پایه چهارم ابتدایی عبارت زیر جزو کدام یک از سطوح چهارگانه عملکردی قرار می­گیرد؟

«بیشتر آیات و  عبارات قرآنی کتاب درسی و برخی از آیات مصحف آموزشی را صحیح و شمرده می­خواند»

1) قابل قبول              2) نیازمند آموزشی       3) خوب                   4) خیلی خوب

165- کدام مورد در خصوص پیام قرآنی صحیح است؟

1) هدف از پیام قرآنی، کسب مهارت تدبر در قرآن کریم است.

2) هدف از پیام قرآنی، حفظ متن پیام قرآنی است.

3) معلم نتیجه تدبر خود را با ذکر مثال و مصادیق برای دانش­آموزان بیان می­کند.

4) معلم درباره مفهوم پیام قرآنی و مصادیق آن برای دانش­آموزان صحبت می­کند.

166- کدام مورد به اشترام دو برنامه درسی قرآن و هدیه­های آسمان اشاره دارد؟

۱) روش آموزش پیمانه­ای از شیوه­های مشترک تدریس قرآن و هدیه‌های آسمان است.

۲) تدریس دو درس قرآن و هدیه‌های آسمان توسط آموزگار پایه الزامی نیست.

3) حفظ پیام قرآنی و احادیث به منظور تثبیت یادگیری از اهداف مشترک دو درس قرآن و هدیه‌های آسمان است.

۴) قرائت نماز در درس قرآن و احکام نماز در درس هدیه‌های آسمان آموزش داده می‌شود.

۱۶۷- با توجه به نحوه اشاره صحیح در روخوانی، در دو آیه شریف (والضحُّی و الرحمن)، در مجموع چند اشاره ثابت و چند اشاره متحرک وجود دارد؟

۱) چهار اشاره ثابت و سه اشاره متحرک              ۲) سه اشاره ثابت و سه اشاره متحرک

3) چهار اشاره ثابت و چهار اشاره متحرک           ۴) سه اشاره ثابت و چهار اشاره متحرک

۱۶۸- کسب کدام توانایی زیر، از اهداف مشترک دو درس قرآن و هدیه‌های آسمان است.

۱) صحیح خوانی پیام قرآنی                          ۲) تفکر در پیام­های قرآنی

۳) حفظ پیام قرآنی                                    ۴) ترجمه پیام قرآنی

۱۶۹- در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی، کدام مورد در دو درس قرآن و هدیه‌های آسمان مشترک است؟

۱) احادیث درس را از حفظ می‌خواند.              

۲) اشعار درس را از حفظ می­خواند.

3) پیام قرآنی را می­خواند و در مورد آن با ذکر نمونه توضیح می‌دهد.

۴) داستان درس را با زبان کودکانه تعریف می‌کند.

۱۷۰- در کدام یک از درس­های کتاب هدیه‌های آسمان پایه سوم، تدریس پیمانه­ای ممکن نیست؟

۱) غروب یک روز بهاری (موضوع خداشناسی)

۲) انتخاب پروانه (موضوع آداب و اخلاق)

۳) در کاخ نمرود (موضوع پیامبری)

۴) روز دهم (موضوع مراسم اسلامی)

۱۷۱- اگر به عنوان یک معلم بخواهید مهمترین بخش فرایند یادگیری را طراحی کنید، باید به کدام سوال زیر پاسخ دهید؟

۱) روش یاددهی یادگیری مؤثر کدام است؟

۲) روش ارزشیابی از آموزش چگونه باید باشد؟

3) اهداف آموزش چیست؟

۴) روش آموزش چگونه باید باشد؟

۱۷۲- پرداختن به کدام یک از سرفصل­های زیر در کتاب­های درسی هدیه­های آسمان به شکل تلفیقی است؟

۱) شخصیت­های اسلامی                              2) اخلاق اسلامی

۳) خداشناسی                                         4) خودشناسی

۱۷۳- هدف کدام یک از فعالیت­های واحدهای درسی کتاب هدیه‌های آسمان تثبیت «هویت دینی» است؟

۱) «دوست دارم»         ۲) «کامل کنید» ۳) «با خانواده»  ۴) «بدانیم»

174- در طراحی اهداف برنامه درسی دینی دوره ابتدایی، آگاهی از کدام موضوع در خصوص «پیامبری» لازم است؟

۱) عصمت پیامبران                                    ۲) صفات پیامبران

3) چگونگی وحی به پیامبران                         4) مفهوم معجزه و نمونه‌های آن

۱۷۵- کدام مورد در خصوص آیات قرآن کریم بخش «بیندیشیم» کتاب­های هدیه آسمانی صحیح نیست؟

۱) ابزاری برای توضیح بیشتر موضوع درس توسط معلم بر مبنای قرآن است.

۲) ابزاری برای جمع­بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس از زبان قرآن است.

3) ابزاری برای گفت وگوی ‌دانش‌آموزان بر مبنای قرآن و متمرکز بر هدف درس است.

۴) وسیله­ای برای درک تدریجی از ضرورت دریافت دینی از منابع معتبر است.

جهت دانلود کامل اصل دفترچه سوالات آموزگار ابتدایی سال 1402 به صورت فایل pdf در سه بخش عمومی، تخصصی و اختصاصی به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی سال 1402 با پاسخنامه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی