loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دانلود رایگان سوالات استخدامی مفاهیم پایه متون و روش­های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402 با پاسخنامه,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی 1402 با پاسخنامه,

آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی در 6 سرفصل برگزار می گردد که یکی از این سرفصل ها درس مفاهیم پایه متون و روش­های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی می باشد که سوالات این درس که در آزمون استخدامی 1402 آموزگار ابتدایی - آموزش و پرورش آمده بود به صورت رایگان در ادامه قرار گرفته است، همچنین جهت دانلود کامل اصل دفترچه سوالات آموزگار ابتدایی سال 1402 به صورت فایل pdf در سه بخش عمومی، تخصصی و اختصاصی به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی سال 1402 با پاسخنامه

سوالات رایگان

* نمودار ها در فایل اصلی که در لینک بالا قرار گرفته است موجود می باشد.

مفاهیم پایه متون و روش­های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی:

۱۹۱- در شب هفتم ماه قمری ماه به کدام شکل در آسمان دیده می‌شود؟

۱۹۲- در دو آزمایش جداگانه، حل شدن نبات در آب در شرایط متفاوت بررسی شده است. نمودارهای زیر داده‌های مربوط به این دو آزمایش را نشان می­دهند با توجه به نمودارها کدام نتیجه گیری‌ها صحیح هستند؟

الف- هر چه اندازه ذره­های نبات کوچک تر باشد، در شرایط یکسان سرعت حل شدن نبات بیشتر است.

ب- در شرایط یکسان، قالب­های بزرگ یخ را نسبت به همان مقدار یخ خرد شده به مدت کوتاه­تر می‌توان نگهداری کرد.

پ نمودار ۱ تأثیر اندازه ذره‌های نبات و نمودار ۲ تأثیر دمای آب بر حل شدن نبات را نشان می‌دهند.

ت- با توجه به این داده­ها می­توان پیش بینی کرد که در شرایط یکسان، پودر فندق کندتر از مغز فندق خرد نشده بوی کهنگی می‌گیرد.

۱) «ب» و «ت»                                        ۲) «پ» و «ت»

3) «الف» و «پ»                                      4) «الف» ، «ب»، «پ» و «ت»

۱۹۳- فرایند مشاهده یک پدیده فیزیکی مانند تبخیر آب، شامل کدام موارد می­تواند باشد؟

الف- استفاده از ابزار

ب- حدس زدن

پ- بیان علت

ت- توصیف مشاهده با نقاشی

ث- بکارگیری حواس پنجگانه

ج- بیان احساسات

۱) «الف»، «ت» و «ث»                               ۲) «الف»، «ب» ، «ت» و «ت»

۳) «ب»، «پ» و «ج»                                 ۴) «الف»، «ب» ، «ت» و «ج»

۱۹۴- دانش آموزی می­خواهد کشف کند که «آیا نوع سطح شیب داری که اسباب بازی روی آن قرار می­گیرد، روی مسافتی که اسباب بازی طی می­کند تأثیر دارد؟»

او در بررسی خود باید........... را ثابت نگهدارد و ............ را تغییر دهد و ............. را اندازه­گیری کند.

۱) جنس سطح شیبدار - اسباب بازی - زمان رسیدن به پایین سطح اسباب بازی.

۲) اسباب بازی- شیب سطح- زمان رسیدن به پایین سطح شیب­دار

۳) اسباب بازی- جنس سطح شیب دار- مسافتی که پیموده می شود.

۴) اسباب بازی- شیب سطح - مسافتی که پیموده می شود.

۱۹۵- در دو کاسه چینی به مقدار مساوی بستنی قرار داده درون یکی قاشق فلزی و درون دیگری قاشق چوبی همانند شکل زیر قرار می­دهیم. سپس هر دو را روی میز آشپزخانه می­گذاریم و به مدت ۱۵ دقیقه آنها را مشاهده می­کنیم. کدام مشاهدات زیر، می­توانند صحیح باشند؟

الف- در کاسه شماره «۱» بستنی سریع تر از کاسه شماره «۲» ذوب می­شود.

ب- دمای دسته قاشق فلزی از دسته قاشق چوبی پایین­تر است.

پ- وقتی قاشق چوبی را لمس می­کنیم، احساس می­کنیم سردتر از قاشق فلزی است.

ت بستنی کاسه شماره «2»، دمای بیشتری از بستنی کاسه شماره «۱» دارد.

1) «الف» و «پ»         ۲) «الف» و «ب»         ۳) فقط «ب»              ۴) فقط «ت»

196- کدام عبارت صحیح است؟

۱) آب اکسیژنه رنگ همه مواد رنگی را می­تواند از بین ببرد یا تغییر دهد.

۲) اغلب عنصرها در طبیعت به حالت آزاد یافت می­شوند.

3) هرگاه روی برگ سبز یک گیاه مقداری هیدروکلریک اسید ریخته شود رنگ آن قهوه­ای می­شود.

۴) ریخته شدن استیک اسید روی سنگ مرمر صاف، تغییری در آن ایجاد نمی­کند.

۱۹۷- استفاده از رویکرد زمینه محور در آموزش علوم تجربی، براساس کدام یک از موارد زیر می­تواند در یادگیری مفاهیم علمی کارآمد باشد؟

الف- با احساس یادگیرنده درگیر می­شود.

ب- مستقل از تجارب یادگیرنده است.

پ- قابلیت تلفیق علوم تجربی با موضوعات درسی دیگر را دارد.

ت- بی­نیاز از به کار گیری مهارت­های فرآین علوم است.

۱) فقط «ب»              ۲) فقط «ت»              3) «الف» و «پ»         4) «الف» ، «ب» و «ت»

۱۹۸- دانش­آموزی قصد داشت با انجام آزمایش نشان دهد که «دویدن باعث افزیش ضربان قلب می­شود» که برای این منظور چهار آزمایش طراحی کرد. کدام آزمایش می­تواند درستی نظر دانش آموز را نشان دهد؟ (شمارش نبض در یک دقیقه انجام می­شود)

۱) شمارش نبض، بلافاصله بعد از دویدن

۲) شمارش نبض، بلافاصله قبل و بعد از دویدن

3) شمارش نبض، 15 دقیقه قبل و بعد از دویدن

۴) شمارش نبض، بلافاصله قبل از دویدن و ۱۵ دقیقه بعد از دویدن

۱۹۹- دانش­آموزی بخش­هایی از چند گیاه را نقاشی کرد، اما از یاد برد که مشخص کند هرنقاشی مربوط به کدام گیاه است. تصاویر زیر نقاشی­های این دانش­آموز را نشان می­دهند. او درباره اینکه چه بخش‌هایی مربوط به یک گیاه هستند، موارد «۱» تا «۴» را نوشت. کدام مورد صحیح است؟

۱) شماره­های «۳» ، «۴» و «۶» مربوط به یک گیاه هستند.

۲) شماره‌های «۲» و «۴» مربوط به یک گیاه هستند.

۳) شماره «۲» مربوط به گیاهی است که ریشه­ای مشابه شماره «۵» دارد.

۴) گیاهی با گلی مشابه شماره ۱، ریشه­ای مشابه شماره «۵» دارد.

۲۰۰- شکل زیر یک شبکه غذایی بین چند جاندار در یک زیستگاه را نشان می­دهد در این شبکه فقط جاندار توانایی ساختن نشاسته را دارد. با توجه به شکل کدام مورد صحیح است؟

۱) حذف جاندار E، اثر افزایشی بر جمعیت C دارد.

۲) حذف جاندار F، اثر افزایشی بر جمعیت A دارد.

3) حذف جاندار A، اثر افزایشی بر جمعیت D و B دارد.

۴) کاهش جمعیت C، تأثیری بر جمعیت A و F ندارد.

۲۰۱- توپ والیبالی را در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می­کنیم. توپ به ارتفاع H رسیده و سپس به طرف زمین بازمی­گردد. در ارتفاع H ، چه نیرویی بر توپ وارد می‌شود؟

(توجه در شرایط آزمایش بادی نمی­وزد)

۱) نیروی مغناطیس زمین

۲) هیچ نیرویی وارد نمی­شود

۳) نیروی گرانش

۴) نیروی مقاومت هوا

۲۰۲- در شکل زیر، آهنربای الکتریکی درست شده توسط دانش آموز، پونز را از فاصله ۵ سانتی متری جذب می‌کند دانش­آموز می­خواهد این آهنربا، پونز را از فاصله بیشتر از ۵ سانتی­متری جذب کند. کدام تغییرات می‌تواند به او کمک کند تا این اتفاق بیفتد؟

الف - تعداد دورهای سیم به دور پیچ را افزایش دهد.

ب- از باتری‌های قوی­تر با ولتاژ بیشتر استفاده کند.

پ- یکی از باتری‌ها را حذف کند

ت- از سیم نازکتر با همان تعداد دور استفاده کند.

۱) «الف» و «ب»         ۲) «ب» و «پ»           ۳) «الف» و «پ»         ۴) «پ» و «ت»

۲۰۳- کدام موارد از ویژگی‌های آموزش مبتنی بر رویکرد مبتنی بر کاوشگری است؟

الف توضیح و شرح مفاهیم و موضوعات درسی توسط معلم پیش از انجام فعالیت­های عملی یا ذهنی

ب) طراحی فعالیت‌های مناسب برای تدریس موضوع درسی در قالب کاربرگ، آزمایش، ساختن وسیله، فعالیت‌های عملی توسط معلم

پ- ارائه یافته­های ‌دانش‌آموزان یک گروه برای سایر ‌دانش‌آموزان کلاس

ت- کشف مفهوم و موضوعات یادگیری توسط دانش­آزموزان از طریق انجام فعالیت‌های گوناگون

ث- ارئه یافته‌های آزمایش توسط معلم

ج- شروع جلسه درس با طرح یک مسئله

۱) «ب» ، «پ» ، «ت» ، «ج»                        ۲) «الف» ، «ت» ، «ث» ، «ج»

۳) «پ» ، «ت» ، «ث»                                ۴) «الف» ، «ب» ، «پ»

۲۰۴- معلم برای تدریس درس «از گذشته تا آینده (نان)» در علوم تجربی پایه دوم، فعالیت­های آموزشی زیر را انجام داد

- ‌دانش‌آموزان را به نانوایی برده تا شاهد مراحل مختلف پخت نان باشند.

- در کلاس درس از آنها خواست تا درباره آنچه مشاهده کرده­اند، گفت و گو کنند.

- به عنوان تکلیف از آنها خواست تا درباره شیوه پخت نان­های محلی از والدین خود سؤال کند.

- جلسه بعدی آنچه را از والدین شنیده­اند در کلاس بیان کنند.

برای تکمیل این آموزش، کدام یک از فعالیت­های زیر مناسب­تر است؟

۱) معلم مطالب تدریس شده را در ابتدای جلسه بعدی ارزشیابی کند

۲) ‌دانش‌آموزان خلاصه­ای از مطالب گفته شده در کلاس را بیان کنند.

3) دانش‌آموزان در مورد اهمیت نان در فرهنگ مردم اطلاعات جمع­آوری کنند.

۴) ‌دانش‌آموزان تصاویری از فرایند پخت­نان و دستگاه­ها و ابزار مورد استفاده در طول زمان اشتراک بگذارند.

۲۰۵- معلم برای تدریس «تغییر فصول» و «گردش زمین» در علوم تجربی پایه دوم، دو پرسش زیر را مطرح می‌کند. پرسش­های زیر برای تقویت کدام مهارت­های فرایندی مناسب­ترند؟

- در زمستان نور بیشتری به داخل اتاق می‌رسد یا تابستان؟

- تابش مستقیم نور خروشید در زمستان­ها داخل اتاق بیشتر نفوذ می­کند یا در تابستان؟

۱) مشاهده جمع­آوری اطلاعات                    2) پیش بینی مشاهده

۳) فرضیه سازی - تجزیه و تحلیل                    ۴) پیش بینی- آزمایش

آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی در 6 سرفصل برگزار می گردد که یکی از این سرفصل ها درس مفاهیم پایه متون و روش­های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی می باشد که سوالات این درس که در آزمون استخدامی 1402 آموزگار ابتدایی - آموزش و پرورش آمده بود به صورت رایگان در ادامه قرار گرفته است، همچنین جهت دانلود کامل اصل دفترچه سوالات آموزگار ابتدایی سال 1402 به صورت فایل pdf در سه بخش عمومی، تخصصی و اختصاصی به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی سال 1402 با پاسخنامه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی