loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دانلود سوالات استخدامی اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با پاسخنامه pdf,دانلود رایگان سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1402 با پاسخنامه,دانلود سوالات جدیدترین آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه,

اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش یکی از سرفصل های اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرروش می باشد که البته باید توجه داشته باشید که سرفصل اختصاصی جدای از سرفصل تخصصی می باشد، آخرین آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل سرفصل اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش بود که سوالات این درس مربوط به آخرین آزمون استخدامی آموزش و پرروش به صورت رایگان در ادامه آمده است.

همچنین جهت مشاهده پاسخنامه سوالات و دریافت فایل کامل دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود دفترچه کامل: دانلود کامل آخرین دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه (PDF)

اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش:

۱۰۱- مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بایدها و نبایدهایی که لازم است تمام اجزا و مولفه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، هماهنگ با آنها بوده و همه سیاست گذاران و کارگذاران نظام ملتزم و پاینده به آنها باشند چه نام دارد؟

۱) بیانیه ارزش­ها                             2) بیانیه مأموریت        

3) هدف‌های عملیاتی                                 4) راهبردهای کلان

102- کدامیک از راهبردهای کلان بیان شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با تمامی هدف‌های کلان ذکر شده در این سند، مرتبط است؟

۱) نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرایند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخش در کلیه مولفه­های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

۲) گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نو آوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات علمی - تربیتی بومی

۳) استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی براساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

۴) بهره­مندی هوشمندانه از فناوری نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی

۱۰۳- مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و روزهای آموزشی، با کدام مورد زیر باید صورت گیرد؟

۱) امکانات و فضای آموزشی مدارس

۲) توانمندی‌ها و ویژگی‌های ‌دانش‌آموزان

۳) نظرات مسئولین نظام آموزش و پرورش

۴) بودجه و منابع مالی وزارت آموزش و پرروش

۱۰۴- طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود به عنوان راهکار برای کدام یک از هدف­های عملیاتی ذکر شده است؟

۱) ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه­ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم

۲) ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی­ها و نیازهای ‌دانش‌آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی ایرانی

۳) افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس در تقویت فعالیت‌های تربیتی

۴) جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

105- مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ترتیب، برای «گذر از دوره تحصیلی»، «ارتقای پایه‌های تحصیلی دوره ابتدایی» و «ارتقای پایه­های تحصیلی در سایر دوره­های تحصیلی»، کدام نظام ارزشیابی باید طراحی و اجرا شود؟

۱) نتیجه محور - فرایند محور تلفیقی

۲) تلفیقی - نتیجه محور - فرایند محور

3) فرایند محور - تلفیقی - نتیجه محور

۴) تلفیقی - فرایند محور نتیجه محور

۱۰۶- مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کدام نهاد موظف است با تربیت، به کارگیری و سازماندهی نیروهای توانمند و واجد شرایط، تامین و بسیج امکانات و منابع، تدوین برنامه­های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت در سطح ملی و استانی و..... اقدامات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور را معمول دارد؟

۱) شورای عالی انقلاب فرهنگی                       2) تمامی دستگاه­ها و نهادهای دولتی

3) شورای عالی آموزش و پرورش                     ۴) وزارت آموزش و ‌پرورش

۱۰۷- نحوه ترمیم و بروزرسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به کدام صورت زیر است؟ ۱) در بازه­های زمانی ۳ ساله از تاریخ اجرای سند پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی وزارت آموزش و ‌پرورش

۲) در بازه­های زمانی ۵ ساله از تاریخ تصویب سند، پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی

3) در بازه­های زمانی ۳ ساله از تاریخ تصویب سند، پس از تصویب وزارت آموزش و پرورش به تصویب نهایی هیئت وزیران

۴) در بازه­های زمانی ۵ ساله از تاریخ اجرای سند، پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی هیئت وزیران

108- مطابق با سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش برای ایجاد تحول در نظام برنامه­ریزی آموزشی و درسی، بر رعایت کدام رویکرد تاکید شده است؟

۱) اقتصادی و اجتماعی                                2) سیاسی و اجتماعی

3) فرهنگی و تربیتی                                  4) فرهنگی و سیاسی

۱۰۹- مطابق با سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت ‌دانش‌آموزان بر کدام مورد تاکید شده است؟

۱) تحول بنیادین شیوه­های ارزشیابی ‌دانش‌آموزان

۲) تقویت آموزش­های فنی و حرفه­ای

3) تقویت آداب و مهارت­های زندگی و توانایی حل مسئله

۴) توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن

۱۱۰- مطابق با آیین اجرایی مدارس کدام مورد در خصوص چرخش­های تحول آفرین مدرسه صحیح است؟

۱) از پذیرش تنوع و کثرت در تربیت ‌دانش‌آموزان به یکسان نگری در تربیت آن­ها

۲) از سازگاری با شرایط محیطی به هویت­یابی و مقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغییر آنها

3) از رفاقت­های جمعی ‌دانش‌آموزان به رقابت­های فردی میان آنها

۴) از نهادی فرهنگی اجتماعی و مولد سرمایه انسانی به نهادی آموزشی

۱۱۱- مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس، از میان ارکان مدرسه، از کدام مورد به عنوان مهم­ترین رکن نام برده شده است؟

۱) شورای مدرسه                                      2) مدیر مدرسه

3) شورای دانش­آموزی                                ۴) شورای معلمان

۱۱۲- کدام مورد طبق مقررات دانش آموزی مندرج در آیین نامه اجرایی مدارس صحیح است؟

۱) حداکثر سن ثبت نام در پایه اول ابتدایی در مناطق شهری، ۹ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۱ سال تمام است.

۲) حداقل سن ثبت نام در پایه اول دبستان، ۷ سال تمام است.

۳) حداکثر سن ثبت نام در دوره اول متوسطه در مناطق شهری، ۱۴ و در مناطق روستایی و عشایر، ۱۶ سال تمام خواهد بود.

۴) حداقل سن ثبت نام ‌دانش‌آموزان ایرانی در مدارس ایرانی خارج از کشور، تابع مقررات نظام آموزشی همان کشور خواهد بود.

۱۱۳- مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی مدارس تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانش­آموز به ترتیب به مدت «کمتر از یک ماه» و «بیشتر از یک ماه» با کدام مورد است؟

۱) معاونت آموزش ابتدایی شهرستان - اداره کل آموزش و پرورش استان

۲) اداره کل آموزش و پرورش شهرستان - اداره کل آموزش و پرورش منطقه

۳) مدیر مدرسه - شورای مدرسه

۴) شوای مدرسه - معاونت آموزش ابتدایی

۱۱۴- مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس، به ترتیب «مسئولیت برنامه­ریزی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی ‌دانش‌آموزان» و «نظارت بر آن» برعهده کدام مورد است؟

۱) معلم شورای مدرسه                             2) مدیر مدرسه شورای مدرسه

3) معلم - مدیر مدرسه                                4) مدیر مدرسه - مدیر مدرسه

۱۱۵- مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس، وظیفه شناسایی و تعیین مسائل و نیازهای پژوهشی مدرسه، بر عهده کدام مورد است؟

۱) شورای مدرسه با همکاری شورای دانش­آموزی

۲) شورای مدرسه با همکاری انجمن اولیا و مربیان

۳) شورای مدرسه

۴) مدیر مدرسه با مشارکت کارکنان

پاسخنامه

جهت دریافت پاسخنامه سوالات و فایل کامل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرروش آخرین دوره برگزار شده به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود دفترچه کامل: دانلود کامل آخرین دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه (PDF)

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی