loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دستگاه های اجرایی,آزمون استخدامی,دفترچه سوالات استخدامی,سوالات تخصصی,چهارمین آزمون استخدامی,پنجمین آزمون استخدامی,استخدام سال 96

چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور نیز در روز جمعه هفته گذشته، مورخه 3 شهریور ماه زیر نظر سازمان سنجش به صورت متمرکز و سراسر برگزار گردید، همانطور که قبل از برگزاری آزمون استخدامی نیز گفته بودیم که دفنرچه سوالات این آزمون استخدامی را بعد از برگزاری آزمون استخدامی در وبسایت قرار دهیم، دفترچه سوالات آزمون استخدامی برای ما ارسال شده است، لیکن فایل ها اسکن می باشد و ناخوانا، لذا تصیم گرفتیم فایل ها را تایپ کنیم تا بصورت خوانا در اختیار کاربران گرامی قرار دهیم، تدوین های دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهریور 96 دستگاههای اجرایی کشور در حال انجام است و حداکثر تا پایان هفته دفترجه سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرای کشور و همچنین آموزش و پرورش در این بخش برای دانلود قرار خواهد گرفت.
نکته مهم: جهت دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 به این لینک مراجعه کنید.
...............................
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور 96 ... در انتهای مطلب


قابل ذکر می باشد که کتابخانه جامع منابع استخدامی دیجیتال دستگاه های اجرایی کشور در وبسایت دانلود تست قرار گرفته است، در این کتابخانه تمامی کتب عمومی و تخصصی مرتبط با آزمون استخدامی دستگاه های اجرای کشور که شامل تست و جزوه های مربوطه می باشد، قرار گرفته است و شما بر اساس نیاز خود می توانید موارد دلخواه را دریافت کنید و استفاده کنید، توجه داشته باشید که برای استفاده از کتابخانه در صورتی که کلمه عبور خود را از وبسایت دانلود تست دریافت کرده باشید نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای برای استفاده از این کتابخانه را نخواهید داشت.
جهت ورود به کتابخانه منابع استخدامی دستگاه های اجرایی کشور روی لینک ذیل کلیک کنید:

شما نیز می توانید همانند سایر کاربران که به تکمیل شدن این کتابخانه کمک کرده اند، درخواست های خود را جهت تکمیل شدن کتابخانه دستگاههای اجرایی در بخش نظرات قرار دهید و خودتان نیز از منابعی که درخواست می دهید استفاده کنید.

گلچین سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی شهریور 96

-در کدام بیت شاعر توصیه به «ترک تعلقات دنیوی» می کند؟
1) یکی پند گویم تو را از نخست          دل از مهر گیتی بباید شست
2) به گردن فتد سرکش تند خوی       بلندیت باید بلندی مجوی
3) به دریا مرو گفتمت زینهار            وگر می روی تن به توفان سپار
4) حریص و جهانسوز و سرکش مباش              زخاک آفریدنت اتش مباش
-مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات. منفاوت است؟
1) کنون باید این مرغ راپای بست               نه آنکه که سر رشته بردت زدست
2) سر گرگ باید هم اول برید                     هنوزش سر رشته داری به دست
3) مگو مرغ دولت زقیدم بجست                نه وقتی که سیلابت از سر گذشت
4) کنون کوش کاب از کمر در گذشت        نه وقتی که سیلابت از سر گذشت
- بیت زیر، با کدام بیت، فرابت مفهومی دارد
حجاب چهره جان می شود غبار تنم             خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم
۱) دل رمیده ما را که پیش می گیرد.            خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر
2) میان عاشق و معشوق هیج حایل نیست       تو خود حجاب خودتی حافظ از میان برخیز
3) گداخت جان که شود کار دل تمام ونشد       بسوختم در این ارزوی خام و نشد
۴) یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد    دو سنتی کی آخر آمد دوستداران را چه شد 
- کدام عبارت، به ویرایش نیاز دارد؟ 
 1) استاد، با او دیدار کرد و به گفتگو نشست. 
1) صائب، بزرگترین شاعر سبک هندی، به شمار می آید. 
2) نتایجی را که امروز به دست آمد، گزارش می کنم. 
3) وظیفه خود را به عنوان داور، انجام میدهد.
- در کدام گروه از واژه ها، پدیده «ابدال» صورت میگیرد؟ 
۱) بدو – می بخشد - اجتماع                     ۲) شنبه – برمی خیزد - آیین
۳) نامه – نمی آید - سنبل                    ۴) سپید - نگفت - برو 
- ساختمان واژه های کدام گروه، یکسان هستند؟ 
܂ ۱) باایمان - بی علاقه – ناکام                ۲) کردار - جویا - باغبان 
3) نادار - تهرانی – خیاطی                     ۴) لاله زار - خیریه - عروسک 

معارف اسلامی
)اگر متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به آن باشد، آن را چه می گویند؟ 
1) حکمت عملی                         2)دریافت درونی
۳) حکمت نظری                        ۴) شهود عرفانی
- کدام یک از متعلقات ایمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند؟
 ۱) ایمان به قرآن، خدا و معاد                        2) ایمان به خدا. رسالت و معاد 
 ۳) ایمان به خدا، رسالت و امامت                      ۴) ایمان به قرآن، خدا و پیامبر
- عبارت زیر، بیانگر کدام یک از راه های شناخت صفات الهی است ؟
 «از انسجام و وحدت حاکم بر جهان هستی، می توان به وحدت خالق و ناظم پی برد»
۱) استدلال عقلی                             2) کشف شهود
3) توفیقی بودن أسماء ‏                     4) سیر در آفاق و انفس
- معنای «حکیم بودن خداوند»، در کدام مورد آمده است؟
۱) کلیه افعال خدا هدفدار است.                   ۲) کلیه اعمال انسانتحت کنترل اوست 
۳) همه موجودات را یکسان آفریده است.       ۴) هیچ تفاوتی در آفرینش انسان ها وجود ندارد
- عبارت زیر، ناطر بر کدام قسم از اقسام عدل است؟ 
 «خداوند به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیء، به او وجود و کمال افاضه کرده است.»
1) تکلیفی                                      ‏۲) تشریعی ‏
3)تکوینی                                      4)جزایی
- از آیه شریفه «إنّ الله لایغیر ما بقوم حتی بیغیروا ما بانفسهم» کدام مفهوم دریافت می شود؟ 
1) دلیل ناخوش دانستن برخی امور، ناشی از عدم شناخت جامع و کامل است
2) بسیاری از ابهامات و ناسازگاریها در جامعه، از ضعف علمی و جهل ما سرچشمه گرفته است.
3) بسیاری از درد و رنج هایی که از ستمگران به مردم می رسند، نتیجه عملکرد خود مردم هستند.
 4) انسان بسیاری از امور را شر می پندارد به این دلیل که برای او خوشایند نیست.
-تاریخ انبیا نشان می دهد که مسئله توحید در خالقیت، مورد مناقشه امت ها نبوده است. اگر شرکی در کار بوده، بیشتر مربوط به کدام بعد است ؟
 ۱) ذاتی                                2)ربوبی
3)عبادی                               4)صفاتی
- انبیای الهی وظیفه دارند با بشارت و انذار، حجت را بر مردم تمام کنند تا چه امری محقق شود؟
۱) راه هرگونه بهانه و عذری بر مردم بسته شود.       2)راه شرک و کفر در جامعه مسدود شود
۳) کتاب و حکمت ابه مرد بیاموزند تا هدایت شوند    4) قسط و عدل را در جامعه بشری جاری کنند
- شرط پذیرفته شدن نماز چیست؟ 
۱) دوری از گناه                       2)اخلاص
3)اخلاص در نماز                     4) ارامش روحی
- آبه شریفه «افحسبتم ائما خلقنا عبثا وانکم الینا لا ترجعون»بیانگر کدام برهان عقلی معاد است؟
1) معقولیت                             2)عدالت
3)فطرت                                   4) حکمت
- از دیدگاه قرآن کریم معاد به کدام معناست ؟ 
1) فقط محشور شدن روح مجرد، بعد از مرگ و در قیامت 
     ۲) برانگیخته و زنده شدن دوباره روح و جسم باا هم 
      ۳) به محشر گام ننهادن بدنی که روح به آن تعلق داشته
       4)متعلق پاداش و کیفر قرار گرفتن بدن یا روح، به تنهایی
)از آیه شریفه «حتی اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالخا فی ما ترکت»، کدام مفهوم دریافت می شود؟ 
1) هنگام مرگ حجاب های مادی از دیدگان برداشته میشود و آدمی می تواند از سرنوشت خود اگاه گردد. 
۲) هنگامی که مرگ یکی از مومنان فرامی رسد، می گو بد، پروردگارا مرا بازگردان تا عمل صالح بیشتری انجام دهم
 ۳) اولین مرحله پاداش و جزا از عالم مرگ برای انسان شروع می شود و همه اعمال او مورد بازخواست قرار میگیرد. 
4)در عالم مرگ فعالیت های اگاهانه روح وجسم ادامه پیدا می کند و پرونده اعمال انسان بسته نمی شود.
- با توجه به آیه شریفه «و لقد بعثنا فی کل امة رسولاً ... ». مهمترین هدف انبیای الهی چیست؟ 
1) به کمال رساندن فضایل اخلاقی             ۲) دعوت به توحید و پرهیز از شرک
3)برپایی قسط و عدل در جامعه                   ۴) اشناکردن مردم با حکمت الهی 
زبان انگلیسی عمومی:
PARTA: Grammar & Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1), (2) ‏(3), ‏or (‎‏4‏‎) that best completes each‎ sentence. Then mark the correct choice on your al swer sheet.
‏ ........... ‏ -the problem, he would no,HE WOULD NOT HAVE COMMITTED those silly mistakes. 
1) Had Terry understood               2) Whether Terry understood
  (3 If Terry has understood        4) Should Terry undersland 
)while there are many hypotheses about Atlantis, the vast majority of scientists ……….. Atlantis never existed
1- conclude that is                      2- conclude that        
3- that conclude                           4- they conclude that 
- Among charity organizations existing currently, .................... takes its mission so seriously that it sees itself as a military unit on duty. 
 1- that one there is                        2- it is one that it.           
3- there is one that                           4- that there is one it 
- Positive thinking can be helpful, but when .................... by a realistic assessment of a person's situation, it can also be harmful. 
 1- it has not balanced                  2- not balanced                   
 3- it did not balance                      4- not balancing 
-Jeremy put in extra hours this afternoon to …..... for his late arrival to work this morning.
1- collaborate                     2) alleviate                                        
3) accelerate                     4)compensate 
- I would not have been able to .................... my academic goals without the Support and guidance of my professors, 
1) attain                                    2) assist                                           
3) assign                                 4) annex
- Since Tom never wears shoes, it Was...............that he would get a piece of glass in his foot. 
1) fashionable                   2)profitable 
 3) capable 4                       ) inevitable *
- As a result of.............., an item that used to cost eighty cents nOW costs one dollar and fifty cents. 
1) instruction                                       2) inhibition 
3) inflation                                            4) inspection
PART B: kading Comprehension 
Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers each question. Then mark the correct choice on your answer sheet.
Karl Friedrich Benz was a mechanical engineer who designed and built the world's first practical automobile to be powered by an internal-combustion engine. In 1883 he founded Benz & Co. in Mannheim to build stationary internal-combustion engines, but he was completely dedicated to the Proposition that the internal-combustion engine would supersede the horse and revolutionize the world's transportation. He persisted in his efforts to build a gasoline-fueled vehicle in the of many obstacíčs, including lack
of money to the point of poverty and the bitter objections of his associates, who considered him incompetent. 
Benz ran his first car, a three-wheeler powered by a two-cycle, one-cylinder engine, on a happy and triumphant day early in 1885. He circled a cinder track beside, factory, his workmen running beside the car, his wife running too, clapping her hands; "he little machine made four circuits of the track, stalling only twice before a bro, chain stopped it. Even Max Rose, Benz's skeptical partner, whose money had made the car possible, conceded that he was mildly impressed; but he remained convinced to the end of his association with Benz that there was no future in the horseless carriage. The original Benz three-wheeled vehicle, the Motorwagen, is now preserved in Munich. Although it first ran early in 1885, its design was not patented until Jan. 29, 1886,
-What is the passage mainly about? 
l) Karl Benz's efforts to make the first automobile
 2) Karl Benz's personal life
 3) Karl Benz's talent in engineering
 4) Karl Benz's factory in Mannheim 
-What does the word "supersede" in paragraph I mean? 
1) rival                             2) improve 
3) replace                        4) defeat
-Which of the following statements about Karl Benz can be inferred from the passage?  
1- No one ever objected to հin,         2)He had no financial difficulty.
3)His partners believed in him          4) He was approved y his wife. 
‏‏‎-‎‏ ‏Which of the flowing is Not true about Benz's Motorwagen‏ ‏‎? ‎
‏1‏‎) It was patented about a year after it first ran ‎
‏ 2‏‎) It was bought by max Rose.‎
‏3‏‎)‎‏ ‏It first ran near his factory.‎
‏4‏‎)it had a one-cylinder engine
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوقی اساسی:‏
‏- کمترین مساحت بین استانهای ایران، متعلق به کدام استان است؟ ‏
‏۱) گیلان                     ۲) البرز `‏
‏۳) تهران ‏                    4) قم‏
‏- قلعه دختر، از آثارباستانی کدام شهرستاناست؟ ‏
‏۱) فیروزآباد فارسی                                ۲) میبد یزد‎ ‎
‎ ‎‏3) درود لرستان با است                         4) نایین اصفهان
‏- کتاب «اسلام و انسان معاصر»، اثر کیست؟ ‏
‏۱)دکتر شریعتی (ره)                      2) شهید مطهری
‏1)‏ شهید بهشتی (ره)                ۴) علامه طباطبایی (ره)‏
‏ 6‏Y‏- کدام نقاش معاصر ایرانی با تابلو «شقایق ها، جویبار و تنه درخت»، تمایز سبکش با سایرین، ‏در خلق آثار نیمه انتزاعی با فرمهای هندسی است؟ ‏
‏ 1) محمود جوادی پور                              2) حسین بهزاد
‏ 3) ناصر اویسی                                       ۴) سهراب سپهری ‏
‏) فعالیت سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، به طور علنی از چه سالی و همزمان با کدام واقعه ‏آغاز شد؟ ‏
‏1) ‏‎ ‎‏۱۳ - اعتراض به تصویب لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی وولایتی
‏ 2)‏‎ ‎‏۱۳۴۱ - سخنرانی به مناسبت روز عاشورا و چهلم شهدای مدرسه فیضیه
‏3)1342 - سخنرانی به مناسبات روز شورا و چهلم شهدای مدرسه فیضیه
‏۴‏‎( ‎‏۱۳۴۲ – اعتراض به تصویب لایحه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی
‏-کدام عملیات با هدف تصرف جزایر مجنون وعبور از هور به انجام رسید و طی آن فرماندهان ‏بزرگی چون حمید باکری و ابراهیم همت به شهادت رسیدند؟
‏1)رمضان                       2)خیبر‏
‏3)کربلا                         4)فتح المبین‏
- برای رئیس کل سازمان خصوصی سازی، بطور همزمان، چه سمت دیگری تعریف شده است؟  ۱) ‏ریاست شورا و مرکز ملی رقابت           2)عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهدار ایران
‏۳) معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت     4)معاونت وزیر امور اقتصادی‏
‏- در برنامه پنج ساله ششم توسعه، منبع بیشترین سهم تامین مالی سالانه سرمایه گذاری، کدام ‏است؟ ‏
‏1)‏ ‏ شرکت ها و مؤسسات غیردولتی            ۲) تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی
‏    ۳) صندوق توسعه ملی                              4) تملک داراییهای سرمایه ای
‎‎‏- در نظام ریاستی، مجلس چگونه می تواند وزرا را استیضاح کند؟
‏  1) اساساً چنین اختیاری ندارد .   ‏
‏ ۲) پس از کسب موافقت مجلس دوم و با اکثریت نسبی
‏ ۳) با اکثریت مطلق دوسوم کل نمایندگان
‏ ۴) با اکثریت نسبی کل نمایندگان
‏ - مجلس خبرگان رهبری، کدام نوع نظارت را بر نهاد رهبری انجام می دهد
‏1)‏ سیاسی، قضایی و مالی                    ۲) قضایی ‏
‏3) سیاسی                                       ۴) مالی و قضایی ‏
‏-تعیین رئیس شورای عالی امنیت ملی چگونه است؟
‏1)‏ تحت شرایط خاص                            ۲) انتخابی ‏
‏۳) قانونی                                             ۴) انتصابی ‏
هوش و توانمندیهای عمومی ‏
راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سؤال های ۷۶ تا ۷۹ انتخاب ‏کنید و در پاسخنامه علامت بزنید.‏
نوشتن درباره هنر در مغرب زمین در دوره باستان (یونان و روم) آغاز شد. برخی از رساله های ‏مرتبط با هنر و معماری از آن روزگار به دست ما رسیده و از وجود برخی دیگر هم، از طریق متون ‏دیگر باخبریم. توجه مستقل به هنر، به منزله موضوعى برای اندیشیدن و نوشتن، در اروپای سده ‏های میانی معمول نبوده، اما در دوره رنسانس این کار از سر گرفته شد. گفته اند که در سراسر ‏جهان غیر غربی نیز، همانند اروپای سده های میانه، وضع به همین منوال بوده است. سبب آن را ‏فراگیری هنر در سراسر زندگی انسان در جامعه غیر غربی و یگانگی هنر، دین و سنت شمرده اند. به ‏بیان دیگر، در فرهنگ غیر غربی هنر از دین و سنت جدا نبود تا نیازی به پرداختن مستقل به هنر ‏احساس شود. در فرهنگ غیر غربی، هنر در دل دین وسنت بود اما در فرهنگ غربی، پس از رنسانس ‏و به ویژه از انقلاب رمانتیک به بعد، هنر به نوعی مستقل شد و پرداختن به آن، لازمه پاسداری از ‏معنویت و انسانیت انسان شمرده شد.‏
‏ البته اینکه در جوامع غیر غربی، ازجمنه ایران پیش از روزگار جدید، کمتر درباره استقلال هنر ‏نوشته اند، بدین معنا نیست که در منابع نوشتاری ایرانی، چیزی درباره هنر یافت نمی شود، بلکه ‏بدین معناست که نوشته هایی که یک سره و به طور عمده درباره هنر پدید آمده باشد، اندک است. ‏بااین حال، حتی شمول همین قول نیز در جهان اسلام محل تردید است. می دانیم که در مغرب ‏زمین، نقاشی را هنر اصلی می شمردند و وقتی سخن از هنر مطلق بوده، مقصود نقاشی یا نقاشی، ‏ھمراہ با دیگر هنرهای بصری بوده است. محققان باسیطرہ تصور غربی درباره هنر به سروقت وارسی ‏وضع نوشته های هنر در سده های میانه در جهان غیر غربی رفته اند وچون کمتر چیزی یافته اند، ‏این حکم کلی را صادر کرده اند که نوشتن مستقل درباره هنر در جهان غیرغربی جایی نداشته ‏است. اگر این پیش داوری را کنار بگذاریم خواهیم دید که نه تنها نوشته درباره هنر درلابه لای ‏متون حوزه های گوناگون علوم و پیشه ها یافت می شود،بلکه نوشته مستقل درباره هنر هم بسیار ‏است. با این اختلاف که در جهان اسلام ادبیات و خوشنویسی نمونه های بارز هنر شمرده می شوند.‏

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی