اولین جزئیات از رشته های تحصیلی مورد نیاز در استخدام آموزش و پرورش 98

 
اولین جزئیات منتشر شده از مشاغل آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 به همراه رشته های تحصیلی مجاز برای هر یک در زیر آمده است، قابل ذکر می باشد که این لیست، لیست اولیه است و مشاغل زیادی دیگری در نهایت به این لیست اضافه خواهند شد.
لینک دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش: دانلود منابع استخدامی آموزش و پرورش

جهت پیگیری آخرین اطلاعیه های استخدامی آموزش و پرورش به این صفحه مراجعه کنید.

مشاغل و رشته های تحصیلی مجاز برای هر شغل
آموزگار
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: علوم ربیتی ، روان شناسی تربیتی،راهنمایی ومشاوره تحصیلی 
 
آموزگار درس تربیت بدنی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تربیت بدنی و علوم ورزشی "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه اول رشته زبان خارجه"زبان و ادبیات انگلیسی"
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی

دبیری متوسطه اول شته تربیت بدنی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تربیت بدنی و علوم ورزشی "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه اول رشته زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: زبان و ادبیات فارسی ، آموزش زبان و ادبیات فارسی

دبیری متوسطه اول رشته مطالعات اجتماعی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: علوم اجتماعی "تمام گرایش ها" ، جامعه شناسی "تمام گرایشها"

دبیری متوسطه اول رشته علوم تجربی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: علوم تجربی،رشته های گروه شیمی،فیزیک،و علوم زیستی و بهداشتی

دبیری متوسطه اول رشته ریاضی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: ریاضی "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه اول شته کارو فن آوری
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز:  تحصیلی : حرفه و فن،دبیری حرفه و فن،رایانه"تمام گرایش ها" ، کارآفرینی

دبیری متوسطه اول رشته دینی و عربی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: زبان وادبیات عرب "تمام گرایش ها" الهیات ومعارف اسلامی"تمام گرایش ها" علوم اسلامی"تمام گرایش ها" ، علومقرآنی، دینی وعربی

دبیری متوسطه اول رشته هنر
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: هنر "تمام گرایش ها" ، معماری، طراحی صنعتی ، نقاشی، تصویر سازی ، ارتباط تصویری ، معماری منظر، رافیک

دبیری متوسطه دوم رشته فلسفه
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: فلسفه وحکمت اسلامی، فقه وحقوق اسلامی، الهیات معارف اسلامی"تمام گرایش ها" ، علوم اسلامی"تمام گرایشها"

دبیری متوسطه دوم رشته روان شناسی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: روانشناسی "تمام گرایش ها" ، مشاوره و راهنمایی

دبیری متوسطه دوم رشته تربیت بدنی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تربیت بدنی و علوم ورزشی "تمام گرایش ها" 

دبیری متوسطه دوم رشته جغرافیا
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: جفرافیا "تمام گرایش ها" ، زمین شناسی ، علوم زمین

دبیری متوسطه دوم رشته شیمی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: شیمی" تمام گرایش ها"،مهندسی شیمی "تمام گرایشها" مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: های دبیری تاریخ تاریخ و تاریخ "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه دوم رشته ریاضیات
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تحصیلی ریاضی "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه دوم رشته مطالعات وعلوم اجتماعی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: علوم اجتماعی "تمام گرایش ها" ، جامعه شناسی "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه دوم رشته اقتصاد
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: علوم اقتصادی "تمام گرایش ها" ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

دبیری متوسطه دوم رشته زیست
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: زیست شناسی "تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه دوم رشته زبان خارجه
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: آموزش زبان انگلیسی ، زبان وادبیات انگلیسی ومترجمی زبان انگلیسی

دبیری متوسطه دوم رشته ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: زبان وادبیات فارسی ، آموزش زبان و ادبیات فارسی

دبیری متوسطه دوم رشته دین و زندگی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: الهیات ومعارف اسلامی"تمام گرایش ها" ، علوم اسلامی"تمام گرایش ها" ، علوم قرآنی

دبیری متوسطه دوم رشته عربی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: زبان وادبیات عرب"تمام گرایش ها"

دبیری متوسطه دوم رشته فیزیک
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: فیزیک "تمام گرایش ها"

زمین شناسی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: دبیری زمین شناسی – زمین شناسی– معدن

هنر
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: در رشته آموزش هنر و رشته هنرهای مختلف هنری

تفکر مواد رسانه ای و علوم
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: علوم ارتباطات /اجتماعی
 
کارگاه کارآفرینی و ترسیم
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: کارآفرینی

سلامت و بهداشت
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: های زیست شناسی و بهداشت 

مدیریت خانواده و سبک زندگی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: های مطالعات خانواده ، علوم اجتماعی ، معارف اسلامی، جامعه شناسی

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته صنایع شیمیایی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: مهندسی شیمی –شیمی كاربردی –پاالیش وبهره برداری نفت –استخراج –پلیمر- صنایع شیمیایی – مهندسی شیمی 

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته عکاسی دیجیتال
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز:رشته های مطلوب گروه عکاسی دیجیتال

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته حسابدار
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: حسابداری مالی و اداری – امور مالی –حسابرسی –اقتصاد بازرگانی – بازرگانی

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته خیاطی لباس و طراحی دوخت
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: خیاطی – طراحی لباس

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته مدیریت خانواده
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: مدیریت خانواده-آشپزی –شیرینی پزی-سفره آرایی – كارهای هنری در خانه

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش شته معماری داخلی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: معماری ، نقشه کشی معماری و ساختمان ، دبیر فنی معماری، علمی کاربردی معماری- معماری داخلی – مرمت آثار تاریخی

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته کامپیوتر
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: نرم افزار – سخت افزار – كاربرد ریاضی در كامپیوتر- برنامه نویسی – برنامه سازی – اپراتوری كامپیوتر- شبکه های کامپیوتری - it – ict - هوش مصنوعی – فن آوری اطالعات

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته ماشین ابزار / راشکاری
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: ماشین ابزار- مكانیك عمومی – مكانیك جامدات – تراشكاری- تراش وفرز- قالب سازی

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته تاسیسات
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تاسیسات حرارتی و بروردتی – لوله كشی سرد وگرم – تاسیسات بهداشتی –تهویه وتبرید –مكانیك سیاالت

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته الکترونیک
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تعمیر لوازم صوتی تصویری –الكترونیك-کنترل و ابزار دقیق- الکترونیک عمومی – مهندسی تکنولوژی الکترونیک

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته الکترو تکنیک
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: قدرت –برق صنعتی – شبکه های تولید وتوزیع

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته متالوژی مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: ریخته گری – ذوب فلزات – متالوژی

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته ساختمان
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: عمران- عمران روستایی-بنا سازی –سازه های فلزی-ساختمان-عمران سازه – تکنولوژی ساختمان

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش شته صنایع فلزی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: ورقكاری –جوشكاری

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته مکانیک خودرو
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: صنایع اتومبیل –اتومكانیك –تعمیر خودرو- صنایع خودرو- مکانیک- مکانیک خودرو

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: صنایع چوب،چوب شناسی و صنایع چوب،سازه های چوبی،علمی کاربردی صنایع چوب،علوم و صنایع چوب و کاغذ، دبیر رشته تزئینات داخلی چوب فنی صنایع چوب،مهندسی تکنولوژی سازه های چوبی،مهندسی تکنولوژی صنایع چوب

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته جوشکاری برق و صنایع فلزی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: صنایع فلزی ، جوشکاری ، دبیری صنایع فلز، ساختمانهای فوالدی ، تاسیسات فوالدی،مهندسی تکنولوژی جوشکاری ، علمی کاربردی جوشکاری – فن آوری بازرسی جوش

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته برق ساختمان
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: مطلوب گروه برق ساختمان – الکتروتکنیک

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش
رشته الکترونیک صنعتی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: مطلوب گروه الکترونیک صنعتی ،کنترل و ابزار دقیق

هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش رشته برق صنعتی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: مطلوب گروه برق صنعتی – برق قدرت – الکترونیک

هنرآموز فنی و حرفه ای رشته ناوبری
مدرک تحصیلی مورد نیاز: فوق دیپلم و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: اوبری

هنرآموز رشته مکاترونیک
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: مکاترونیک – هوش مصنوعی – الکترونیک – کنترل و ابزار دقیق – ماشین ابزار

هنرآموز تربیت کودک
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: تربیت کودک – روانشناسی – بهداشت - پرستاری

استادکاروهنرآموز گرافیک و فتو گرافیک
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: گرافیک – فتو گرافیک – ارتباط تصویری – گرافیک رایانه ای- تصویر سازی

هنرآموز صنایع غذایی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: صنایع غذایی

هنرآموز ماشین های کشاورزی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: ماشین آلات کشاورزی – مکانیزاسیون

هنرآموز پویانمایی – انیمیشن
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: پویا نمایی

هنرآموز امورزراعی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: زراعت

هنرآموز امور دامی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: دامی

هنرآموز مددیاری افراد با یازهای ویژه
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: ددیاری سالمندان با نیازهای ویژه

هنرآموز امور باغی
مدرک تحصیلی مورد نیاز: لیسانس و بالاتر
رشته های تحصیلی مورد نیاز: امور باغی –باغبانی

1398/03/2
1398/06/20 10:07
سلام وقتتون به خیر
ایا اینلیست اولیه رشته ها از منابع خبری اموزش و پرورش منتشر شده؟ رشته کارافرینی قبلا در اموزش و پرورش جذب نمیشده. الان تو این لیست هست. می خواستم مطمئن بشم. شروع کنم به درس خواندن
دانلود تست
سلام
برای هنرستان ها احتمال زیاد جذب خواهد شد
1398/06/8 16:25
باسلام من رشتم برق گرایش کنترل هست .من میتونم در ازمون اموزش وپرورش شاخه الکترو تکنیک رو شرکت کنم. با تشکر
دانلود تست
سلام
در مشاغل هنرآموزی می توانید
1398/03/26 02:24
سلام لیسانس تربیت بدنی میشه شركت كنم؟
دانلود تست
سلام بله برای دبیر ورزش
1398/03/24 15:45
سلام.ببخشید رشته مهندسی فضای سبز جزو این رشته ها محسوب میش ؟؟
دانلود تست
سلام
باید صبر کنید که لیست دقیق رشته ها اعلام شده تا مشخص بشه که فضای سبز هم جز به رشته های مورد نیاز هست یا خیر
1398/03/19 09:16
سلام ببخشید آیا آموزش ،پرورش رشته مهندسی صنایع غذایی رو هم جذب میکنه؟؟؟
دانلود تست
سلام
بله
برای شغل هنرآموز صنایع غذایی از این رشته جذب می شود
1398/03/14 15:16
بنظرتون فوق دیپلم دامپزشکی جایی داخل این لیست خاهد داشت؟
دانلود تست
سلام
برای هنرآموز امور دامی شاید اگر نیاز به استادکار هم داشته باشد در مقطع فوق دیپلم دامپزشکی جذب صورت بگیرد
1398/03/12 09:08
سلام
درمورد رشته بهره برادری نفت،منظورشون همون مهندسی نفت گرایش بهره برداری نفت هست؟
دانلود تست
سلام
بله
البته هنگام اعلام لیست کامل رشته ها شاید سایر گرایش های نفت نیز بتوانند در آزمون شرکت کنند.
1398/03/12 01:26
سلام.سوال داشتم ازمحضرتون.ماکه پانزده سال حدوداسابقه کار داریم ایشاا... درصورت قبولی باید سی سال خدمت کنیم توآموزش وپرورش.
دانلود تست
سلام کاربر گرامی، بستگی به این دارد که سابقه شما در شرکت های خصوصی باشد یا در سازمان های دولتی
1398/03/12 01:26
سلام.سوال داشتم ازمحضرتون.ماکه پانزده سال حدوداسابقه کار داریم ایشاا... درصورت قبولی باید سی سال خدمت کنیم توآموزش وپرورش.
دانلود تست
همانطور که ذکر شد بسته به نوع سابقه شما دارد که در شرکت های خصوصی و بیمه تامین اجتماعی 15 سال سابقه دارید یا استخدام دولتی بوده اید
1398/03/11 19:46
سلام.ببخشیدمهندسی صنایع (برنامه ریزی وتحلیل سیستم )شامل میشه این آزمون؟؟
دانلود تست
سلام
به احتمال زیاد بله، لیست کامل رشته های مورد نیاز در چند هفته آینده اعلام می شود و در کانال در کانال تلگرام اطلاع و همچنین آدرس زیر رسانی می گردد:
http://downloadtest.ir/post/786
1398/03/11 14:25
باسلام من رشته م کاردانی مربی بهداشت مدارس است
برای چه رشته ایی میتونم ازمون شرکت کنم؟ و ایا کارشناسی ان وجود دارد؟
دانلود تست
سلام
برای شغل هنرآموز تربیت کودک و شغل سلامت و بهداشت می توانید شرکت کنید
1398/03/7 23:34
سلام اینکه توی دبیرستان رشته م تجربی بوده ایا میتونم شرکت کنم؟ لیسانس دارم اما توی هیچ کدوم نیست
دانلود تست
سلام
این لیست کامل رشته ها نیست و رشته های زیاد دیگری به این لیست اضافه خواهد شد
رشته شما چیست؟
1398/03/6 23:46
سلام دوستان یه اعتراضی یه انتقادی چرا از رشته های مدیریت،، آموزش پرورش استفاده نمیکنه ای بابا
مدیریت بازرگانی یه رشته میان رشته ایست همه ارگانها سازمانها نیاز دارن چرا اموزش پرورش جذب نمیکنه برام سوال ه تو دوره های قبل هم همین طور بوده
1398/03/4 21:41
رشته ی مهندسی صنایع را شامل نمی شود؟
دانلود تست
سلام
بله شامل می شود
1398/03/4 15:08
با سلام ببخشید،آیا برای دبیری فلسفه که رشته فقه و حقوق رو خواسته،رشته حقوق رو هم شامل میشه؟
دانلود تست
سلام بله شامل میشه ولی جزئیات دقیق تر در دفترچه ای که طی چند هفته آتی منتشر خواهد شد مشخص می گردد
1398/03/3 17:38
سلام...
چرا رشته کتابداری نیست؟آخه ما باید تا کی منتظر آزمون باشیم؟
لطفا این رشته رو هم اضافه کنید....ممنون
دانلود تست
سلام
این لیست نهایی رشته ها نیست و رشته های زیاد دیگری به این لیست اضافه خواهد شد
1398/03/3 01:05
با سلام
مهلت ثبت نام و تاریخ آزمون کی هست؟!
شرایط شرکت کنندگان هم درج نشده که شرایط سنی و اینکه هر استان وشهر چندتا میخوان
دانلود تست
سلام
ثبت نام احتمالا در ماه جاری صورت خواهد گرفت ولی آزمون در تابستان برگزار می گردد
شرایط سنی دارد ولی تا سنین بالا نیز قادر به ثبت نام هستند
به صورت متوسط در هر استان نزدیک به 1000 نفر استخدام می شوند.
1398/03/2 21:45
باز چرا خبری از رشته مدیریت بازرگانی که ی رشته مادره نیست؟؟؟(دروس تدریس در این رشته روان شناسی،امار و ریاضی،رفتارسازمانی،منابع انسانی،اقتصاد،جامعه شناسی، حسابداری،تجزیه تحلیل......)
دانلود تست
سلام کاربر گرامی، این تنها بخشی از رشته های مورد نیاز می باشد و رشته های زیاد دیگری به این بخش اضافه خواهند شد.
1397/12/8 21:26
فوق دیپلم دارم حسابداری دارم و در حال حاضر بیکار بیکار هستم
1397/12/8 21:26
فوق دیپلم حسابداری دارم و بعلت مشکل مالی و نداشتن پول شهریه نتونستم ادامه بدهم و الان بیکار بیکارم.لطف کنید کمک کنید۰۹۹۱۱۹۱۵۴۱۶
دانلود تست
سلام کاربر گرامی، ما اینجا فقط آگهی ها رو منتشر می کنیم، با این حال با توجه به درخواست خودتون شماره تون رو اینجا قرار دادید ما هم منتشر می کنیم که اگر کسی برای این آقا هر شغلی حتی در شرکت های کوچک سراغ داره این آقا را معرفی کنه
امیدوارم موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو