هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

 
آژمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور به صورت مشترک با چندین سازمان دولتی هر ساله از سال 94 برگزار می گردد که تاریخچه برگزاری این آزمون های استخدامی را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.
در سال جاری دو دوره دیگر از این آزمون های استخدامی برگزار خواهد شد، این آزمون ها زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد.
تا قبل از برگزاری آزمون های مشترک دستگاه های اجرایی، هر سازمان به صورت جداگانه آزمون استخدامی خود را برگزار می گرد ولی در حال حاضر تقریبا تمام سازمان های دولتی که در آن محدوده زمانی قصد برگزاری آزمون استخدامی دارند، به صورت مشترک با یکدیگر یک آزمون استخدامی برگزار می کنند.
برگزاری آزمون های استخدامی به صورت مشترک هم به نفع داوط