دلیل تاخیر در برگزاری آزمون اسخدامی آموزش و پرورش 98 چیست؟

 
در سال 1398 قرار است بیش از 16 هزار نفر از طریق برگزاری آزمون استخدامی که بر اساس آنچه که گفته شده است احتمالا توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد، استخدام این سازمان یا وزارتخانه گردند.
هرچند صحبت های مبنی بر برگزاری آزمون استخدامی در بهار و بعد از آن در تیر و مرداد نیز قبلا شده است ولی از ابتدا نیز معلوم بود که زمان برگزاری آزمون استخدامی به احتمال زیاد شهریور خواهد بود ولی بر اساس آنچه که تا کنون پیش آمده است احتمال برگزاری آزمون در شهریور نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به صورت معمول از زمانی که اولین اطلاعیه آزمون استخدامی منتشر می