دانلود نمونه سوالات مصاحبه استخدامی دستگاههای اجرایی کشور با پاسخ تشریحی

 
1396/07/8

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاهای اجرایی شهریور 96

 
1396/10/10

پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور + استخدام 18 هزار نفر

 
1396/06/3

دانلود دفترچه سوالات چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

 
1396/04/8

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت اقتصاد (مجموعه کامل)

 
1396/03/30

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی با پاسخنامه - جدید

 
1396/03/29

دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 94

 
1396/03/12

دانلود بسته جامع آمادگی در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور

 
1395/06/10

زمان برگزاری سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی مشخص شد

 
1396/03/29

دانلود جزوات و نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی سال 95

 
1396/03/25

دانلود سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 96

 
1396/04/5

دانلود دفترچه سوالات اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

 
1394/10/26