دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی

 
1396/08/18

استخدام نهاد کتابخانه های عمومی سال 97

 
1397/06/16

نحوه مصاحبه نهاد کتابخانه های های عمومی با ذکر جزئیات و نمونه سوالات

 
1395/10/10

سوالات متداول مصاحبه استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی + نمونه سوالات مصاحبه نهاد کتابخانه ها

 
1394/09/13