تبلیغات
سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست - مطالب نهاد کتابخانه های عمومی

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی

 
1396/08/23

استخدام نهاد کتابخانه های عمومی سال 98

 
1397/11/28

نحوه مصاحبه نهاد کتابخانه های های عمومی با ذکر جزئیات و نمونه سوالات

 
1396/04/23

سوالات متداول مصاحبه استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی + نمونه سوالات مصاحبه نهاد کتابخانه ها

 
1396/04/23