دروس تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت (لینک دانلود + جزئیات)

 
1396/05/13

دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت (تخصصی)

 
1396/05/13

سوالات آزمون های استخدامی شرکت گاز، رشته شیمی

 
1394/05/30

دانلود رایگان سوالات آزمون های استخدامی شرکت گاز، رشته مکانیک

 
1395/09/19