دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس آمار (آزمون استخدامی)

 
1397/03/15

دانلود سوالات استخدامی کارشناس آمار (تخصصی)

 
1396/02/4

دانلود سوالات استخدامی آمارشناس

 
1394/09/6